Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

7.6.23 / dotaz č. 161551
Dobrý den,

mám dotaz ohledně nových podmínek v NZU pro novostavbu, které budou platné od září.

Mám ve výstavbě dům, který v součastné době splňuje podmínky získání dotace podoblasti Pasiv. Od září mají být nové podmínky a podle nich nesplnuji jeden parametr a to konkrétně položku: Primární energie z neobnovitelných zdrojů, kde je vyžadováno 0,6 a já mám v posudku uvedeno 0,66. Jak je možné danou hodnotu snížit?

Děkuji za odpověď
Dobrý den,

bez znalosti bližších podrobností si dovolím pouze obecnou odpověď. Konkrétnější by měl být energetický specialista, který pro Váš dům zpracoval podklady a energetickou koncepci.

Parametr Primární energie z neobnovitelných zdrojů (PENZ) je klíčovým parametrem při hodnocení energetické efektivity budovy. Zahrnuje sumaci součinů spotřebovávaných energií a příslušných koeficientů neobnovitelné primární energie nezbytné pro jejich výrobu (tzv. konverzní faktory). Tím, že neznám strukturu energií spotřebovávaných ve Vašem domě, nejsem schopen přesněji odpovědět, ale snížení parametru PENZ lze obecně dosáhnout buď celkovým snížením spotřeby energie v domě, anebo energii dodávanou zdrojem s vysokým konverzním faktorem nahradit energií z "ekologičtějšího" zdroje (zdroje s nižším konverzním faktorem). Konverzní faktory PENZ jsou následující:
- dřevo ... 0,2
- zemní plyn, hnědé uhlí, černé uhlí ... 1,0
- topný olej ... 1,2
- elektřina ze sítě ... 2,6
- elektřina vyrobená v místě spotřeby (FVE) ... -2,6 (záporná hodnota)

Mohu odhadnout, že Váš dům zřejmě využívá velký podíl elektřiny jako nositele energie. Cestou k dosažení Vámi vytčeného cíle může být některý z následujících postupů:
- snížení energie pro vytápění – další snížení prostupu tepla obálkou budovy (větší tloušťka tepelných izolací, superkvalitní okna apod.), větrání s vyšší účinností rekuperace apod.;
- vyšší využití zdrojů využívajících obnovitelné zdroje energie (tepelné čerpadlo využité pro vytápění a ohřev vody - to asi máte, ale i pro chlazení místo případné klimatizační jednotky apod.);
- instalace zdroje s nižším konverzním faktorem energonositele (kamna na dřevo jako doplňkový zdroj tepla apod.);
- instalace FVE (vyrobená energie se od spotřeby odečítá).

Hezký den.

Jan Pašek