Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

13.1.23 / dotaz č. 150830
Dobrý den, jsme město které má v majetku cca 30 budov a několik příspěvkových organizací, kterí mají některé budovy svěřené do hospodaření. Dotaz zní na povinnost zpracovat energetický audit dle zákona 406/2000.
Máme povinnost zpracovat EA jen na energetické hospodářství dle příspěvkových organizací, např. základní škola: spotřeba větší jak 500 MWh/rok, mateřská školka: spotřeba menší jak 500 MWh/rok, samotné město hospodaří asi s 10 budovami. Celé město, včetně škol a školek má energetickou spotřebu větší jak 500 MWh/rok.
Dotaz: musíme zpracovat energtický audit na základní školu a na mateřskou školku už nemusíme ? nebo musíme jako město s celkovou spotřebou energií větší jak 500 MWh nechat zpracovat jeden energetický audit na všechny budovy ve vlastnictví města? není to ze zákona vůbec zřejmé.
Dobrý den,
domníváme se, že město lze chápat jako jedno energetické hospodářství, protože pro všechny jeho provozy lze stanovit spotřebu energie na základě měřitelného vstupu a výstupu.
Jednotlivé budovy nebo příspěvkové organizace pak mohou být chápány jako tzv. ucelená část energetického hospodářství (UČEH).
Viz zák. č. 406/2000 Sb., §2 odst.1 písm. d).

Náš názor je ten, že město musí zpracovat jeden en. audit na všechny vlastněné budovy a provozy (veřejné osvětlení, ČOV, vozový park atd.). V praxi dává smysl zpracovat audit po jednotlivých UČEH a pak souhrnnou zprávu. To jednak umožní rozdělit práci v čase (případně mezi více zpracovatelů) a jednak si můžete pro jednotlivé UČEH stanovit různou míru podrobnosti en. auditu. Např. pro budovy před rekonstrukcí se může v auditu detailněji rozebrat možnost zateplení a jiných stavebních úprav. U budov po rekonstrukci by to bylo zbytečné.

Doporučujeme zpracovat Plán en. auditu (třeba ve spolupráci s auditorem), kde si stanovíte jednotlivé UČEH a míru podrobnosti a časový harmonogram (a další parametry) a na základě Plánu pak oslovit dodavatele, aby vám udělali nabídku.

Pokud už máte pro některé budovy audit zpracovaný, doporučujeme ke studiu Stanovisko SEI:
https://www.mpo.cz/assets/cz/energetika/energeticka-ucinnost/energeticky-audit-a-posudek/2020/10/Stanovisko-MPO-a-SEI-k-SS-9.pdf

Upozorňujeme, že jde pouze o názor naší poradny. Zákon nemůže vykládat ani poradna, ani ministerstvo, ani SEI, pouze soud.

S pozdravem
J. Truxa, K. Srdečný
Odpovídá:  Ing. Jan Truxa - EKIS Praha Ekowatt
Téma:  Legislativa
tisk