Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

24.3.23 / dotaz č. 156152
Bytový dům z r. 1974, asi 60 bytů. Původně bytové družstvo, nyní už si 20 let byty v osobním vlastnictví. Vzniklo SVJ. V prohlášení vlastníka se praví, že okna v bytových jednotkách náleží k těmto jednotkám, nikoli tedy ke společným částem domu. Ve smyslu právních předpisů tak jejich opravu (výměnu apod.) nelze hradit z fondu oprav, neboť ten lze užít jen k opravám společných částí. Lze na výměnu těchto oken v bytech čerpat dotaci v rámci aktuálních programů při zateplování domu (Nová zelená úsporám)? Pokud ano, kdo je příjemcem takové dotace? Pokud SVJ, jakým způsobem vše zrealizovat? Tedy kdo by byl investorem – SVJ coby příjemce dotace nebo vlastník? Pokud SVJ, vlastník by mu pak měl zbylou část pořizovací ceny uhradit? Nebo by investorem byl vlastník bytu a SVJ by mu příslušnou část dotace převedlo? Tedy SVJ by žádalo o dotaci na zateplení fasády a současně na výměnu oken, kde část dotace na výměnu oken by převedlo vlastníkům. Nebo nějak jinak?
Příjemce dotace a žadatel o dotaci může být vždy jen jedna osoba ať už FO nebo PO.
Ve vašem případě bude žadatelem o dotaci SVJ a SVJ bude předkládat k dotaci kladný zápis ze schůze s odsouhlasením záměrem zateplení a výměny oken (dle stanov SVJ) nebo souhlas každého z vlastníků zvlášť. Dále bude k žádosti o dotaci předkládat svůj bankovní účet na který bude dotace jako taková v plné výši vyplacena.
Samotná faktura za dané opatření musí být dle pravidel NZÚ, vystavena na SVJ nebo některého z vlastníku BD. Vlastník podílu bytových jednotek je částečně i vlastník BD a tudíž faktura za dané opatření může být vystavena na vlastníka bytu. Tato faktura může být i vlastníkem bytu uhrazena, nicméně dotace na okna a celé zateplení bude vyplacena na účet SVJ.
Faktura za okno bude na vlastníka bytu ovšem dotace bude vyplacena SVJ, jakým způsobem SVJ rozúčtuje majetkové vyrovnání mezi sebou již není dotací hlídáno a je to na rozhodnutí SVJ.
Případně FA za okna bude vystavena na SVJ, uhradí FA SVJ a dotaci dostane SVJ, jakým způsobem se narovnaní finanční vztahy mezi vlastníkem bytu a SVJ je již opět na vašem vnitřním rozúčtování.
Případně mohou být okna vyměněna při jedná stavební akci a na daná okna nebude požádáno o dotaci. Tudíž rozúčtování je mezi vlastníkem bytu a prováděcí firmou a do dotace nevstupují. Nenastává problematika u rozúčtování financí na bytu, ovšem nedostaneme na dané okno dotaci 2200 Kč/m2, 3000 Kč/m2 nebo až 3800 Kč/m2. Dotace na m2 je vždy závislá na plnění kritérií dotace, tedy jako moc kvalitně zateplujeme nemovitost. Čím více a lépe, tím vyšší dotace na m2.
Odpovídá:  Ing. Zdeněk Bohutínský - EKIS Jihlava EAV
Téma:  Legislativa
tisk