Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

15.5.23 / dotaz č. 160009
Dobrý den, prosím Vás můžete mi poradit jestli spadáme do kategorie oprávněných žadatelů o dotaci z NZÚ Light, když moje matka je vlastníkem rodinného domu (ve kterém máme oba trvalý pobyt), je ve starobním důchodu a po prodělané mozkové příhodě je upoutaná na lůžku.
V domě s ní žiju já (syn) a již přes rok o mamku pečuji jako o osobu blízkou. Tak že máti pobírá starobní důchod a byl jí přiznán příspěvek na péči ve 3.stupni invalidity. Jiné příjmy nemáme.
Děkuji za odpověď . .
Dobrý den,
odpovím vám citací dotačních Podmínek a Pravidel příslušné výzvy:
Oprávnění žadatelé a příjemci podpory
a) Žadatelem o podporu může být pouze vlastník nebo spoluvlastník rodinného domu, na jehož úpravy je dotace požadována, ve kterém má trvalý pobyt počínající před 12. 9. 2022 a zároveň:
žadatel a všichni členové jeho domácnosti pobírají ke dni podání žádosti o podporu a po dobu administrace žádosti starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně 1, nebo žadatel v období mezi 12. 9. 2022 a dnem podání žádosti o podporu pobíral příspěvek na bydlení v dané nemovitosti (není nutné, aby jej pobíral po celou dobu).
Ve vašem případě, dle poskytnutých údajů, nepobírají všichni členové domácnosti jednu s uvedených podpor, tudíž nesplňujete dotační podmínky. Pokud by na uvedené adrese bydlela pouze vaše matka, vy jste byl spoluvlastníkem, ale bydle na jiné adrese, oprávněnými žadateli byste byli.
O výjimku z dotačních podmínek a pravidel je třeba žádat přímo na SFŽP, který přijaté Žádosti spravuje a schvaluje.
S přáním hezkého dne tým EKIS Teplice