Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

18.1.23 / dotaz č. 150940
Dobrý den, jsem starobní důchodce, osoba ZTP a jsem výhradním majitelem RD (postaven v r. 1900) ,který jsem zakoupil v r. 2019. V tomto RD od roku 2020 bydlím a současně ho průběžně opravuji dle svých finančních možností. Prozatím v něm však nemám nahlášen trvalý pobyt. Místně příslušný OÚ mně potvrzení že v něm bydlím ovydá. Mám prosím dotaz, když splňuji všechny ostatní náležitosti zda mám nárok na dotaci Zelená úsporám light, týkající se výměny oken, vstupních dveří a zateplení obvodové zdi.
Děkuji
Dobrý den,

závazné pokyny NZÚL říkají jasně v bodě 2.1, bod a) že: Žadatelem o podporu může být pouze vlatník nebo spoluvlastník rodinného domu na jehož úpravy je dotace považována, ve které má trvalý pobyt počínající před 12. 9. 2022 a zároveň Žadatel a všichni členové jeho domácnosti pobírají ke dni podání žádosti o podporu starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně.

Z tohoto dle nás tedy vyplývá, že bohužel na podporu nemáte nárok, protože nesplňujete podmínku trvalého bydliště.

Na druhou stranu nevíme (NZÚL je nová věc a nemáme zatím žádné judikatury a příklady) jestli dokument, o kterém Vy mluvíte by mohl být brán jako vyjímka. Lze to možná zkusit a zažádat s tímto dokladem. Dotační orgán pak rozhodne, zda-li dotaci přidělí, nebo ne.
Odpovídá:  Ing. Milan Vich - EKIS Pardubice ETIK
Téma:  Legislativa
tisk