Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

24.1.23 / dotaz č. 151630
Dobrý den, měl bych dotaz ohledně vedení potrubí komínu (od kondenzačního plynového kotle). Potrubí má být vedeno v předem připravené vyzděné šachtě, do šachty se však již nacpala profese EL a osadila kabely.
Předpokládám, že nelze vézt v jedné šachtě s komínem také el. kabely.
Dotazem je, zda lze vytvořit přepážku mezi kabely a komínovým potrubím a z čeho by přepážka měla být provedena (protipožární SDK?), popř. je-li nějaký předpis, norma.
Děkuji
Vedení odvodu spalin plynového kondenzačního kotle v šachtě společně s dalšími rozvody (elektřina) není předmětem detailní legislativní úpravy. Souběh tedy není zakázán, pouze je omezen obecnými předpisy a požadavky.
Především je třeba umístit odvod spalin tak, aby ve výrobcem definované bezpečné vzdálenosti nebyly umístěny potenciálně hořlavé materiály. A to bez ohledu, zda se jedná o společnou šachtu. V případě odvodu spalin od plynového kondenzačního kotle lze očekávat, že bezpečná vzdálenost bude výrobcem definována v rozmezí 0 (koaxiální vedení) až 20 mm (jednoplášťové vedení). Jedná se tedy o podmínku, která je ve společné šachtě obecně splnitelná.
Pokud se bude situace řešit přepážkou, měla by být zhotovena z nehořlavého izolačního materiálu (třída A). Například plynosilikát, pórobeton, kalciumsilikát, vermikulit a pod..
V případě, že je stavba členěna na požární úseky, měl by se k řešení vyslovit i projektant požárně bezpečnostního řešení, a to z pohledu nikoliv vzniku, ale šíření požáru.
Odpovídá:  Ing. Walter Sodomka - EKIS Kamenice APOKS
Téma:  Legislativa
tisk