Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

4.6.23 / dotaz č. 161300
Dobrý den, požádala bych o radu k dotaci NZÚ Light. O tuto dotaci by chtěl požádat můj otec v důchodu, který bydlí v rodinném domě ve Zlatých Horách. Obrátili jsme se na poradenskou službu v Jeseníku, ale pracovníci již mají plnou kapacitu, proto se obracíme s dotazem na Vás.

Zájem bychom měli o výměnu oken u dané nemovitosti. Vlastníky nemovitosti jsou - otec, já a sestra. V domě bydlí otec sám se svojí přítelkyní (také důchodkyní), já se sestrou máme svá trvalá bydliště někde jinde.

Prosím, poraďte jaké dokumenty máme připravit před samotným podáním žádosti a koho oslovit k vypracování odborného posudku, který se přikládá k žádosti.

Moc děkuji.

S pozdravem
Dobrý den,

dotační titul NZÚ Light umožňuje získat prostředky na zateplení a renovace (a to i dílčí) nízkopříjmovým domácnostem v rodinných domech, které jsou nejvíce ohroženy energetickou chudobou a je určen pro vlastníky a spoluvlastníky rodinných domů z řad seniorů a lidí pobírajících dávky na bydlení.
Dle dotačních podmínek je tedy NZÚ Light výslovně určena pouze pro rodinné domy ve vlastnictví seniorů a lidí pobírajících dávky na bydlení.

Dotaci NZÚ Light může vlastník využít na zateplení fasády, zateplení podlahy, střechy anebo stropu pod půdou domu. Stát může formou dotace NZÚ Light přispět i na Vámi uvažovanou výměnu oken a dále i vchodových dveří. Lze vyměnit jen některá okna, nebo zvolit více různých opatření, tak aby finanční prostředky na tato opatření, celkem až 150 tisíc korun, byly maximálně využity k dosažení energetických úspor. Od května 2023 je možno žádat i o dotaci NZÚ Light na pořízení solárního systému na ohřev vody ve výši 90 tisíc korun. Na jeden rodinný dům lze takto získat až 240 tisíc korun.

Důležité je, kdo je vlastníkem předmětného rodinného domu a kdo v něm trvale bydlí.
Žadatelem o podporu může být pouze vlastník nebo spoluvlastník
rodinného domu (dle definice RD uvedené v kapitole 10 NZÚ Light) na jehož úpravy je
dotace požadována, ve kterém má trvalý pobyt počínající před 12. 9. 2022
a zároveň:
– žadatel a všichni členové jeho domácnosti pobírají ke dni podání
žádosti o podporu a po dobu administrace žádosti starobní důchod
nebo invalidní důchod 3. stupně1, nebo
– žadatel v období mezi 12. 9. 2022 a dnem podání žádosti o podporu
pobíral příspěvek na bydlení v dané nemovitosti (není nutné, aby jej
pobíral po celou dobu).

Pokud je tedy vlastníkem domu Váš otec, Vy a sestra, kdy Vy a sestra v domě nebydlíte, tak podmínka vlastnictví a spoluvlastnictví a trvalého bydlení výhradně seniory a lidmi pobírajícími dávky na bydlení (dle výše uvedeného) není splněna a příspěvek formou dotace NZÚ Light není dosažitelný - viz. https://novazelenausporam.cz/nzu-light/.

Ve Vašem případě můžete jako vlastníci na provedení úprav pro snížení energetické náročnosti požádat a získat dotaci NZÚ Rodinné domy, která je určena na komplexní nebo dílčí zateplení, na výměnu kotlů a kamen, environmentálně šetrné způsoby vytápění, přípravu teplé vody, zpětné získávání tepla z odpadní vody, instalaci obnovitelných zdrojů energie a systémů řízeného větrání. Čerpat příspěvek je možné také na hospodaření s dešťovou a odpadní vodou, výstavbu zelených střech a spolu se zateplením také na instalaci stínicí techniky. Program podporuje dobíjecí stanice pro elektromobily a výsadbu komunitní zeleně.
Z hlediska možností opatření a stavebních úprav pro snížení energetické náročnosti V rámci dotace NZÚ Rodinné domy je dotační škála možností:
- zateplení
- výměna zdroje tepla
- příprava teplé užitkové vody
- fotovoltaické systémy
- systémy řízeného větrání,
- využití tepla z odpadní vody,
- hospodaření s dešťovou a odpadní vodou,
- instalace stínicí techniky,
- zelená střecha,
- ekomobilita.
Na výše uvedené stavební úpravy a opatření pro snížení energetické náročnosti rodinného domu je v případě jejich kombinace možno získat k dotaci z NZÚ Rodinné domy bonusy.
Podmínky pro získání této dotace jsou uvedeny v pokynech „NZÚ RD Závazné pokyny“ – viz. https://novazelenausporam.cz/dokumenty/rodinne-domy/ .
Pro získání dotace z NZÚ Rodinné domy musí ovšem provedená opatření splnit předepsané parametry a předepsanou úsporu dodané a neobnovitelné energie.
Provedení se dokládá odborným posudkem obsahujícím také projekt provedení. Provedení se dále dokládá vynaloženými náklady realizace. Dotací je možno pokrýt až 50 % nákladů, včetně odborného posudku s projektovou přípravou. Rozsah odborného posudku je uveden v podmínkách – viz https://novazelenausporam.cz/dokumenty/rodinne-domy/ .
O dotaci je nutno požádat elektronicky stanovenou formou a doložit požadované podklady. K žádosti je nutno doložit souhlas spolumajitelů RD.
Dosažená úspora energie se v odborném posudku dokladuje autorizovaným průkazem energetické náročnosti současného stavu budovy a následně po provedených opatřeních .
Pro stanovení rozsahu je účelné zpravování návrhu možností energetických úspor.

Doporučuji ke zvážení energeticky úsporná opatření z nabídky titulu NZÚ Rodinné domy – možnosti a dotační podmínky jsou popsány výše a v podmínkách NZÚ Rodinné domy.

S přáním hezkého dne Jiří Flašar