Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS

Poradna i-EKIS slouží pro zodpovídání dotazů z oblasti úspor energie a využívání obnovitelných energetických zdrojů. Od roku 2001, kdy byla poradna spuštěna, zde bylo zodpovězeno několik tisíc dotazů. Poradna umožňuje vyhledávat v databázi zodpovězených dotazů. Možná, že právě zde najdete informace, které potřebujete. Dříve než položíte nový dotaz, projděte zveřejněné odpovědi. V případě složitějších otázek, které vyžadují osobní konzultaci, kontaktujte některé středisko EKIS.

Pokud nebudete se službami středisek EKIS spokojeni, napište nám na adresu efekt@mpo.cz.

Nenašli jste odpověď?
POLOŽIT NOVÝ DOTAZ

Zobrazit odpovědi k tématu 

Odpovědi k tématu: Legislativa 

12.6.23 / dotaz č. 161381
Dobrý den,

v české legislavě zatím není stanoveno .. zatím jsou pouze úvahy, že by tak mohlo být, ale nic konkrétního.

S pozdravem,
Pavel Adam...
Odpovídá:  Ing., Ph.D. Pavel Adam - EKIS Brno, OPTIMALIZACE BUDOV
Téma:  Legislativa
7.6.23 / dotaz č. 161551
Dobrý den, bez znalosti bližších podrobností si dovolím pouze obecnou odpověď. Konkrétnější by měl být energetický specialista, který pro Váš dům zpracoval podklady a energetickou koncepci. ...
4.6.23 / dotaz č. 161300
Dobrý den, dotační titul NZÚ Light umožňuje získat prostředky na zateplení a renovace (a to i dílčí) nízkopříjmovým domácnostem v rodinných domech, které jsou nejvíce ohroženy energetickou chudobou a je určen pro vlastníky a spoluvlastníky...
2.6.23 / dotaz č. 161506
Dobrý den, v podstatě pokud zdroj slouží pro vytápění i chlazení, týkají se ho obě citované vyhlášky. Současně tak i kontrola má být provedena energetickým specialistou s oprávněním na vytápění i klimatizaci (zákon 406/2000 SB. v pl....
Odpovídá:  Ing. Ondřej Černý - M-EKIS Jičín, Ing. Černý
Téma:  Legislativa
15.5.23 / dotaz č. 160009
3.5.23 / dotaz č. 159236
Dobrý den, k relevantní odpovědi bychom potřebovali více informací, nejlépe zaslat na náš EKIS kopii vyúčtování. U vás se zřejmě jedná o společné měření a není uskutečněna dohoda o způsobu rozdělení nákladů....
2.5.23 / dotaz č. 159077
Dobrý den, pravděpodobně se jedná o kontrolu vyúčtování energií CZT. Pokud podle vás vyúčtování není v pořádku, musíte jej písemně reklamovat přímo u svého dodavatele....
15.3.23 / dotaz č. 155740
Dobrý den, vyhláška č. 269/2015 Sb. stanovuje zejména rozsah výše základní a spotřební složky u rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům, jejich rozdělení mezi příjemce služeb, hodnoty určené jako spodní a horní...
Odpovídá:  Ing. Karel Pejchal - EKIS Praha Enviros
Téma:  Legislativa
14.3.23 / dotaz č. 155813
Odpovídá:  Ing. Ladislav Jůna - EKIS Praha Ing. Jůna
Téma:  Legislativa
15.2.23 / dotaz č. 153118
V tomto případě se jedná spíše o komplexní návrh spalinové cesty, kdy jednotlivé dotazy mohou být vytrženy z kontextu, a odpovědi tedy nemusí být optimální....
Odpovídá:  Ing. Walter Sodomka - EKIS Kamenice APOKS
Téma:  Legislativa
24.1.23 / dotaz č. 151630
Vedení odvodu spalin plynového kondenzačního kotle v šachtě společně s dalšími rozvody (elektřina) není předmětem detailní legislativní úpravy. Souběh tedy není zakázán, pouze je omezen obecnými předpisy a požadavky....
Odpovídá:  Ing. Walter Sodomka - EKIS Kamenice APOKS
Téma:  Legislativa
18.1.23 / dotaz č. 150940
Dobrý den, závazné pokyny NZÚL říkají jasně v bodě 2.1, bod a) že: Žadatelem o podporu může být pouze vlatník nebo spoluvlastník rodinného domu na jehož úpravy je dotace považována, ve které má trvalý pobyt počínající před 12. 9....
Odpovídá:  Ing. Milan Vich - EKIS Pardubice ETIK
Téma:  Legislativa
13.1.23 / dotaz č. 150830
Dobrý den, domníváme se, že město lze chápat jako jedno energetické hospodářství, protože pro všechny jeho provozy lze stanovit spotřebu energie na základě měřitelného vstupu a výstupu. ...
Odpovídá:  Ing. Jan Truxa - EKIS Praha Ekowatt
Téma:  Legislativa
12.1.23 / dotaz č. 150943
Dobrý den a děkuji za dotaz k možnosti úhrady za práce spojené s odpojováním odběratelů od centrální otopné soustavy. S odpojováním odběratelů od centrální otopné soustavy jsem se již několikrát setkal....
Odpovídá:  Ing. Jaroslav Winkler - EKIS České Budějovice Energy Centre
Téma:  Legislativa
10.1.23 / dotaz č. 150523
Dobrý den, na webových stránkách programu Nová zelená úsporám Light na https://novazelenausporam.cz/nzu-light/, naleznete všechny důležité informace a mezi dokumenty také Závazné pokyny pro žadatele....
10.1.23 / dotaz č. 150427
Dobrý den, děkujeme za váš dotaz a odpovídám následující: V programu Nová zelená úsporám Light může být žadatelem o podporu pouze vlastník nebo spoluvlastník rodinného domu. Zároveň v domě musí mít trvalý pobyt počínající před 12.9....
« | 1 | 2 | 3 | 4 | .. | 27 | »