Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

27.2.24 / dotaz č. 184770
Dobrý den,
měli bychom zájem o poradenství v oblasti úspory energií, najít efektivní řešení pro udržitelnost a soběstačnost našeho RD - dokončení rozsáhlé rekonstrukce.

Prosíme o specifikaci možných řešení včetně přehledu dotačních možností.

Děkujeme a těšíme se na setkání.

Věra a Josef Šidlíkovi
Váš požadavek na komplexní odborné posouzení možných energetických úspor rekonstruovaného RD je velmi široký a vyžádá si zřejmě i více návštěv energetického specialisty, jejímiž výsledky by měl být návrh všech možných stavebně – technologických opatření, přinášejících úspory nákladů na provoz domu (způsob vytápění, ohřev vody, osvětlení, zateplení jednotlivých konstrukcí a výměna stavebních výplní, možnosti využití fotovoltaiky, tepelného čerpadla, větrání, rekuperace….).
V rámci dotačního programu Efekt, který finančně podporuje toto komplexní poradenství, by bylo vhodné využít speciální typ konzultace „dotační asistence“ a speciální typ konzultace „Návrh energetických opatření“. Doporučujeme se obrátit na některé jiné konzultační středisko EKIS z tohoto seznamu, které výše uvedené speciální typy bezplatných konzultací poskytuje:
https://www.mpo-efekt.cz/cz/ekis/strediska-EKIS
Popř. lze využít placených služeb některého energetického specialisty, registrovaného u MPO ČR:
https://www.mpo-enex.cz/experti/.