Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

10.4.24 / dotaz č. 192462
Dobrý den,
Chtěla bych si ověřit, zda se náhodou nezměnila podmínka potvrzení souhlasného prohlášení vlastníků. Z podmínek vím, že musí být podepsané od všech vlastníků, nyní nám někdo tvrdí, že stačí jen polovina… to je spíš u bytových domů?
Pokud jsou v RD jen 3 bytové jednotky, tak budeme žádat o NZU pro RD a tam by měly být souhlasy všech, nebo se mýlím? Viz. mailová komunikace níže…
Děkuji.
Dobrý den,
v podmínkách dotačního programu NZÚ je uvedeno, že podporu nelze poskytnout, pokud žadatel nemá právo nakládat s nemovitostí v plném rozsahu. Výkon vlastnických práv se řídí občanským zákoníkem (zák. 89/2012 Sb.) ; v této oblasti nemůže energetická poradna radit.

Dále žadatel k žádosti musí předložit:
1. Prohlášení žadatele, že má zajištěn souhlas spoluvlastníků nemovitosti s provedením opatření a přijetím podmínek podpory – pouze v případě, že objekt, na který se žádá o podporu, je ve spoluvlastnictví více osob. Prohlášení žadatel učiní přijetím textu čestného prohlášení v systému AIS.
Není explicitně uvedeno, že musí souhlasit všichni vlastníci.
Viz také dokument „Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v podprogramu Nová zelená úsporám programu HOUSEnerg Modernizačního fondu RODINNÉ DOMY“
https://novazelenausporam.cz/dokumenty/rodinne-domy/

S pozdravem
K. Srdečný