Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

18.8.23 / dotaz č. 166595
Rádi bychom si zažádali o dotaci na instalaci FVE. Ze závazných pokynů víme, že jsou podpořeny stávající systémy.
My máme na objektu aktuálně instalovanou elektrárnu, která je zasmluvněna se společností e.on na tzv. "zelené bonusy". Smlouva je z roku 2011.
Lze tedy instalovat na objektu novou elektrárnu a požádat o dotaci? S tím, že by v objektu fungovaly dvě elektrárny? Nepřijdeme kvůli tomu o podporu z programu NZÚ nebo naopak tzv. zelený výkupní bonus? Předpokládám, že novou elektrárnu bychom museli připojit k distributorovi jako novou další do nového jističe.
Dotační program NZÚ je v současné době uzavřen, nová výzva bude zveřejněna v termínu od 09/2023, na stránkách programu jsou zveřejněny nové Závazné pokyny s platností až vyhlášením nové výzvy.

Podoblast podpory C.3 – FOTOVOLTAICKÉ SYSTÉMY (FVE)
Podpora se poskytuje na pořízení a instalaci NOVÉHO fotovoltaického systému propojeného s vnitřními rozvody el. energie a distribuční soustavou, určeného pro výrobu elektrické energie s PŘEDNOSTNÍM VYUŽITÍM vyrobené energie v obytných částech budovy, připouští se dodávka nevyužité energie do distribuční soustavy nebo její využití v místním energetickém společenství, do něhož je tato budova zapojena.

PODMÍNKY
a) Maximální podporovaný výkon systému (instalovaný výkon FV modulů) je 10 kWp.
b) Podpora se poskytuje pouze na nové systémy, nelze ji poskytnout na rozšíření nebo úpravy stávajícího systému, včetně případů dodatečného pořízení elektrických akumulátorů.

Doporučuji možnost zřízení další FVE osobně zkonzultovat na příslušném krajském středisku SFŽP, kde žádosti NZÚ administrují.