Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

17.8.15 / dotaz č. 60061
Rád bych Vás poprosil o radu týkající se ekologického vyhodnocení – úspora CO2

V příloze č. 5 – ekologické vyhodnocení přílohy č. 8 Energetický posudek programu Úspory energie v OP PIK jsou uvedeny všeobecné emisní faktory. My máme administrativní budovu napojenou na CZT - teplárna Týnec nad Sázavou. Jak máme postupovat při výpočtu úspory CO2?
Vážený pane, nejčistší řešení je požádat teplárnu o sdělení emisních faktorů či emisí a výroby tepla a elektřiny, ze kterých lze emise vypočítat a postupovat podle takto zjištěných emisí. V případě, že toto není možné dohledat, lze postupovat podle paliva, které se v uvedené teplárně používá a toto použít jako emisní faktory. Vzhledem k tomu, že v Týnci nad Sázavou se dle informací na ERU jako palivo používá zemní plyn a není tam instalována kogenerace, lze použít emisní faktory pro zemní plyn, i když půjde o mírné zkreslení (o účinnost výroby a rozvodů tepla) a tím zhoršení vzhledem k žadateli o dotaci. Zkreslení však bude v řádech procent, takže nejde o nic zásadního.