Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

26.10.17 / dotaz č. 88484
Dobrý den,
jsme velký podnik (s.r.o.) a uvažujeme o podání žádosti o dotaci v programu EFEKT 2D Zavádění systému hospodaření s energií v podobě energetického managementu 2018 aktuální výzvy EM 2018.

V jakém případě je při podpoře z tohoto programu nutné při výběru dodavatele služeb postupovat podle pravidel zákona, nad jakou hodnotu zakázky? Pokud je hodnota nižší, tak jakým způsobem stačí doložit průzkum trhu, který jsme provedli?

Děkuji
Váš dotaz je příliš obecný, bylo by vhodnější upřesnit, v jaké výši hodláte Váš projekt provádět. Pokusíme se Vám nastínit v naší odpovědi alespoň tyto kroky:


Podle § 4 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb. se stáváte veřejným zadavatel, pokud získáte dotaci více než 50 % z ceny projektu (zakázky) nebo v celkové výši 200 mil. Kč a více.
Zároveň se zákonem neřídíte, pokud předpokládaná hodnota je v případě služeb nebo dodávek nižší než 2,0 mil. Kč nebo nižší než 6,0 mil. Kč v případě stavebních prací (limity pro zakázku malého rozsahu).
Pokud tedy splňujete podmínku, že je dotace vyšší než 50 % a nižší než je limit pro zakázku malého rozsahu (ZMR), potom se budete řídit pravidly programu Efekt platnou pro dané období (pokud bude vypracována).
Pokud splňujete podmínku, ,že je dotace vyšší než 50 % a zároveň vyšší než je limit pro ZMR, potom postupujete podle zákona č. 134/2016 Sb.
Pokud splňujete podmínku, ,že je dotace nižší než 50 %, potom postupujete podle pravidel.
V pravidlech bývá uvedeno, že do výše 400 tis. Kč bez DPH, se nemusíte pravidly řídit, stačí Vám provést průzkum trhu oslovením 3 dodavatelů.


S pozdravem

Ing. Roman Pliska
Vedoucí oddělení - Energetika

Mob. : 702 144 788, email: pliska@dea.cz