Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

21.9.15 / dotaz č. 61573
Dobrý den, (teoreticky) pokud ušetřím za rok 1 GJ na vytápění, tak kolik ušetřím emisí CO2?
Dobrý den,
pro energetické výpočty, které provádějí energetičtí specialisté, se používají emisní faktory CO2 uvedené ve vyhlášce č.480/2012 Sb. příloha č.6. Tyto emisní faktory určují, kolik se vyprodukuje CO2 spálením uvedeného paliva. Je tedy důležité vědět, jaké palivo spaluje zdroj tepla pro vytápění. Pokud je zdrojem tepla teplárna nebo lokální výtopna je vhodné se s žádostí o emisní faktory na vyrobené teplo obrátit přímo na výrobce. Někteří dodavatelé tepla mají tyto informace uvedené na svých stránkách.