Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

11.2.20 / dotaz č. 115366
Po konzultaci týkající se možností, které umožňuje respektive neumožňuje náš historický venkovský dům, v případě změn vytápení v souvislosti s probíhajících ekologizací, nás na EKIS nasměroval přímo ministr životního prostředí, pan Brabec.

Jde o to, že starý dům vystavěný převážně z opuky a pískovcových kvádrů, je vytopitelný pouze kotlem, umožňujícím kombinaci dřevo a uhlí (nikoli samostatně!) - což je naše zkušenost, podložená takřka pětatřiceti lety pokusů a omylů. Zkoušeli jsme mnohé, včetně tzv.ekologického vytápění elektrickými přímotopy - výsledkem byl (v prosinci, lednu a únoru) jen pocit chladna, skutečnost nedotopení v ložnici, obývacích pokojích - zkrátka v celém domě.) Topenáři nám před 10 lety poradili současný kotel Viadrus.

Vzhledem k potřebě výměny tohoto kotle umožňujícího topit mixem dříví a uhlí (se kterým jsme byli spokojeni!) jsme byli rádi, že společnost Viadrus přišla v prosinci loňského roku na trh s novým ekologickým kotlem Herkules U68, umožňujícím opět mix dřevo+uhlí. Jediným negativem této volby je skutečnost, že tento kotel není podporován dotací Min.Ž.P. - jak nám potvrdil i sám pan ministr. Doporučil nám, abychom se obrátili s radou na vás: jde o to najít ideální alternativu k tomuto kotli, která by mohla být dotovaná. Jsem totiž od roku 1992 invalidní důchodce, který nedisponuje žádnými úsporami a bez dotace si nejsem schopen jakýkoli nový kotel pořídit. A znovu opakuji - v našem starém domě doposud jiná varianta kotle než mix uhlí+dřevo nefungovala.

Děkuji jménem sebe (i pana ministra Brabce) za kompetentní odezvu a případné další nasměrování.

Dobrý den,

krajské kotlíkové dotace na nové kotle spalující uhlí (samostatně i v kombinaci se dřevem) již bohužel nejsou poskytovány.

Ve Vašem případě lze uvažovat o kotli spalující biomasu. Existují varianty s automatickým přikládáním (např. na dřevní peletky) a s ručním přikládáním (např. na kusové dřevo).
Pro vytápění objektu na požadovanou teplotu nemá vliv typ spalované hmoty, ale výkon kotle v kW, který musí být roven či větší tepelné ztrátě objektu.
Ve Vašem případě lze pouze spekulovat o důvodech špatné funkce kotle při spalování pouze jedné složky. Důvody mohly být nízká kvalita či vysoká vlhkost dřeva nebo špatné seřízení kotle.

Za předpokladu, že bude vypsána nová výzva kotlíkových dotací, budete moci žádat o výměnu současného kotle za nový, spalující biomasu (dřevo, peletky aj) a to pouze v případě, že Váš současný kotel nespňuje požadavky 3., 4. či 5. emisní třídy. Současná dotace se pohybuje mezi 100 000 až 120 000 Kč, maximálně do výše 80 % způsobilých výdajů. Ve výjmečných případech včetně bonusu obce lze dosáhnout až plné výše dotace 150 000 Kč.
Odpovídá:  Ing. Zdeněk Ročárek - EKIS Praha EnergySim tisk