Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

17.9.13 / dotaz č. 42451
Dobrý den,
vlastníme dvougenerační RD. Dům je 20 let starý. Dosud jsme vytápěli plynem, ale tento typ vytápění je pro nás finančně poměrně náročný. Uvažujeme o koupi kotle na tuhá paliva. V domě je podlahové vytápění. Vlastníme i akumulační nádrž, která se v tuto chvíli nepoužívá - regulace je přímo na plynovém kotli. Chtěla bych poradit, jaký kotel by byl pro vytápěný vhodný, jak velký výkon má mít, zda bude stačit akumulační nádrž, kterou máme atd? Jaké údaje jsou k vyhodnocení potřeba? Kam se mám případně obrátit pro pomoc?
Děkuji za odpověď.
Vážená paní, k Vašemu dotazu ohledně způsobu vytápění odpovím obecně. Vyčerpali jste potenciál všech možností úspor u stávajícího způsobu vytápění? Jsou minimalizovány tepelné úniky, jsou využívány možnosti regulace provozu zdroje tepla a topného systému, správný režim vytápění, používáte kondenzační kotel (podlahové vytápění by mělo vytvářet dobré podmínky pro kondenzaci vodní páry obsažené ve spalinách). Obraťte se na projektanta –topenáře, případně stavaře, s kterým zkonzultujete stávající skladby stavebních konstrukcí Vašeho domu, provede výpočet tepelných ztrát budovy, potřeby tepelné energie na vytápění a případně zpracuje návrh zdroje tepla pro vytápění případně i pro ohřev teplé vody. Stanovením tepelných ztrát domu je dán výkon zdroje tepla ( přirážky – na zátop). Nepořizujte si kotel o mnohem větším výkonu než odpovídá tepelným ztrátám- předimenzovaný kotel je nehospodárné topení. Vyjímka je při použití akumulační nádrže, kdy větší výkon kotle zkracuje dobu nahřívání. Stanovení velikosti akumulace bude vyplývat z tepelných ztrát domu a denní spotřeby tepla pro vytápění. Energie naakumulovaná v nádrži by měla pokrýt minimálně jednodenní spotřebu tepla v období velkých mrazů. V ostatní dobu, zejména přechodové období podzim, jaro nebudete kotel zatápět každý den.
Za MEPS Žďár nad Sázavou Pavel Juda 602 792 923