Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

27.7.21 / dotaz č. 128225
Hezký den,
vlastním 2 domy. Propojené topným kanálem. V jednom (větším) je automatický kotel na uhlí třídy 3 (15 let, nutná obměna do dvou let), ve druhém kotel třídy 2, ve kterém se nikdy netopilo, protože jako zdroj tepla byl využíván automatický kotel z většího domu. Zvažuji instalaci TČ vzduch/ voda, existuje nějaká možnost pro využití dotace na výměnu dosluhujícího kotle ve větším domě? Pokud ne, dojde k obnově kotlového tělesa, Čerpadel a regulátorů a kotel třídy 3 bude provozován další dekádu. TČ bych upřednostnil, protože se tím zbavím špíny spojené s vytápěním uhlím a práce spojené s přepravou paliva. Domy jsou zateplené. Topná soustava pro TČ je vhodná... Mám vlastní FVE 6,44 kWp s bateriemi 9,6 kWh.
Vážený pane,
v současnosti končí stávající dotační programy a podrobnosti k novým programům zatím nejsou zveřejněny. Můžeme vám tedy odpovědět jen obecně.
Pokud budete o dotaci žádat jako fyzická osoba, můžete využít program Nová zelená úsporám. Na Základní informace najdete zde:
https://2030.novazelenausporam.cz/rodinne-domy/
https://2030.novazelenausporam.cz/bytove-domy/
Během podzimu by měly být zveřejněny podrobné informace o způsobu podpory a podmínkách pro žadatele. V minulosti bylo jednou z podmínek při náhradě kotle na uhlí tepelným čerpadlem zlikvidovat starý kotel. Dále se dokládaly tepelně-technické parametry domu a výpočet úspor.

Existuje i program kotlíkových dotací, ten je určen nízkopříjmovým domácnostem, a to na výměnu kotle 1. a 2. emisní třídy. Podrobnosti jsou zde:
https://www.mzp.cz/cz/news_20210726-Minimanual-na-kotlikove-dotace-2021-2022


Pokud domy provozujete jako podnikatel, můžete využít dotační program OP TAK. Zde zatím podrobné informace zveřejněny nejsou.
https://www.agentura-api.org/cs/op-tak/
I zde bylo nutno doložit úsporu energií, emisí CO2 a další parametry. Pro tento program doporučuji připravit projekt výměny kotle, z něhož budou zřejmé investiční náklady - z toho se pak stanovuje výše dotace.

Vaše stávající FVE nemá na dotaci vliv. Obecně je výhodnější elektřinu z FVE spotřebovat přednostně pro provoz domu či domácností. Teprve v případě, že pro elektřinu není jiné využití, je možno ji použít pro TČ.

S pozdravem
K. Srdečný
Odpovídá:  Ing. Karel Srdečný - EKIS České Budějovice Ekowatt
Téma:  Uhlí
tisk