Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

19.6.17 / dotaz č. 82087
Vytápíme větší obytný objekt uhlím. Třicet let starý kotel jsme nahradili novým automatem Varimatik s výkonem 100 kW, kde topíme uhlím ořech 2. Vše funguje, jak má, jen řešíme, že i u takto nového kotle lítají z nově vyvložkovaného komína kusy sazí (kromě kousíčků někdy i třeba 0,5x2x0,3 cm). Je to normální?
Neexistuje nějaký filtr na komín či jiné řešení, které by toto elimonovalo?
Vážený pane,
odlučovač tuhých částic by pro kotel velikosti 100 kW byl asi dost drahým řešením.
Doporučujeme spíše nechat zkontrolovat, zda je kotel správně seřízený. Pokud je spalovacího vzduchu nedostatek, tvorba sazí se zvyšuje. Navíc kotel pracuje s horší účinností, protože nespaluje dokonale. Pokud je ale přebytek spalovacího vzduchu příliš velký, plamen nemá dostatečnou teplotu a opět dochází k nedokonalému spálení paliva. Saze létající z komína prostě znamenají, že vám komínem utíkají peníze.
Dále doporučujeme komín pravidelně čistit, podle vyhlášky 34/2016 Sb. máte u kotle nad 50 kW povinnost čistit spalinové cesty 2x ročně.
Přejeme příjemné bydlení!
J. Truxa, K. Srdečný
Odpovídá:  Ing. Jan Truxa - EKIS Praha Ekowatt
Téma:  Uhlí
tisk