Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

11.11.13 / dotaz č. 44700
Topím uhlím O2 v automat.kotli Varimatik VM-25. Zajímalo by mne, zda mne čekají v příštích letech nějaké sankce nebo omezení za topení uhlím - ořechem O2.

Předem děkuji za Vaši odpověď.
Kotel Varimatik je jeden z typů ze skupiny moderních kotlů určených pro spalování tříděného hnědého uhlí (Carborobot, Ekoefekt, Benekov, Varimatik). Kotle jsou posuzovány podle vlivu jejich provozu na životní prostředí a to podle nařízení vlády č. 352/2002 Sb. Tyto kotle byly zařazeny do skupiny 3, která požadavkům vyhovuje, a jsou i nadále vyráběny a prodávány. Žádné omezení se proto na Vás nevztahuje. Toto ale platí pouze pro spalování garančního paliva, kterým je v tomto případě hnědé uhlí třídění ořech 2.

Ing. Jaroslav Winkler
energetický poradce ECČB
Odpovídá:  Ing. Jaroslav Winkler* - EKIS České Budějovice Energy Centre
Téma:  Uhlí, Vytápění
tisk