Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

24.3.20 / dotaz č. 116387
Rádi bychom vyměnili starý neekologický kotel na tuhá paliva Dakon emisní třídy II s ručním přikládáním v rámci nějaké dotace. Dozvěděli jsme se o možnosti využít kotlíkovou dotaci nebo zelenou úsporám. Prosím Vás o radu, jak podat žádost a případně co k tomu potřebujeme. Jakou výši dotace je možné čerpat v jednotlivých dotačních titulech. Díky
Dobrý den, v současné době je pro vlastníky rodinných domů, kteří topí starými neekologickými kotli, možné čerpat dva dotační tituly.
1. Kotlíková dotace
Třetí vlna kotlíkové dotace je v současné době otevřena a bude otevřena až do konce roku 2020. Nicméně finanční prostředky, které byly alokovány pro tuto dotaci, jsou v Ústeckém kraji vypotřebovány. Když podáte žádost o kotlíkovou dotaci, budete zařazen do tzv zásobníku. Zásobník bude čekat na dodatečný přísun peněz z jiných nevyužitých dotačních titulů. To může trvat klidně rok, déle nebo se může stát, že nebudete uspokojeni vůbec, což ale není pravděpodobné.

Typy podporovaných zařízení a výše podpory:
Tepelné čerpadlo – až 80 % způsobilých výdajů, nejvýše 120 000 Kč
Kotel na biomasu (samočinná dodávka paliva) – až 80 % způsobilých výdajů, nejvýše 120 000 Kč
Kotel na biomasu (ruční dodávka paliva) – až 80 % způsobilých výdajů, nejvýše 100 000 Kč
Plynový kondenzační kotel – až 75 % způsobilých výdajů, nejvýše 95 000 Kč

Bonusy:
Výměna kotle v prioritní oblasti – 7 500 Kč
Kombinace s programem Nová zelená úsporám – až 20 000 Kč

Žádost se podává online zde: https://www.kr-ustecky.cz/dotacni-program-kotlikova-dotace-4-vyzva-usteckeho-kraje/d-1730215/p1=204744
Online žádost i s povinnými přílohami (viz odkaz výše) je po podání nutné v papírové formě zaslat na příslušný krajský úřad Krajský úřad Ústeckého kraje, Odbor strategie, přípravy a realizace projektů, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem.

Povinné přílohy:
Platná revize
fotodokumentace kotle
výpis z katastru, kopie potvrzení o vlastnictví bankovního účtu
případně potvrzení souhlasu spoluvlastníka objektu.

2. Nová zelená úsporám
Dotační titul je otevřen a je možné na něj získat dotaci bez čekání, jako je tomu u 1. varianty. Informace k této dotaci jsou: https://www.novazelenausporam.cz/nabidka-dotaci/rodinne-domy-zdroje-energie/
Tepelné čerpadlo – 60 000 Kč
Kotel na biomasu (samočinná dodávka paliva) – 40 000 Kč
Kotel na biomasu (ruční dodávka paliva) – 80 000 Kč
Plynový kondenzační kotel – 25 000 Kč
+ 5 000 Kč na odborný posudek.
+ 10% na realizaci tepelného zdroje v Ústeckém kraji.
Odborný posudek zpracuje osoba autorizovaná podle zákona č. 360/1992 Sb.

Žádost se podává elektronicky https://zadosti-nzu.sfzp.cz/