Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

30.11.22 / dotaz č. 146927
Dobrý den,
prosím o výpočet spalinové cesty.
Komín CS Universal s keramickou vložkou, průměr 180 mm, výška 7,8 m. Již postavený.
Krbová vložka s výměníkem Romotop HEAT W 2g 59.50.01 . Provozní tah 10 Pa.
Externí přívod vzduchu podlahou nebo skrz ventilační šachtu komína.
Děkuji za odpověď


Orientační výpočet byl zpracován pro vícevrstvý keramický komín (tepelný odpor komínové konstrukce 0,59 m2.K/W). Přívod vzduchu ke spotřebiči je zajištěn ventilačním průduchem 100x280 mm, který je součástí komínového systému. Vzduch je veden v betonové tvarovce, směrem dolů ke spotřebiči. Tím, že přívod vzduchu ke spotřebiči klesá, vzniká tlaková ztráta na přívodu vzduchu 5,5 Pa. Výpočtem byla ověřována dimenze komínu s keramickou vložky DN 180 mm (dle požadavku tazatele), do kterého je připojena krbová vložka Romotop HEAT W 2g 59.50.01. Technická data pro výpočet spalinové cesty byla převzata z databáze výpočtového programu KESA ALADIN. Jmenovitý výkon 13 kW, příkon 15 kW, teplota spalin na hrdle spotřebiče 191°C, hmotnostní průtok spalin 9,4 g/s a požadavek na tah 10 Pa. Ve výpočtu není počítáno s celoročním provozem (teplota okolí pro tlakovou podmínku 15°C). Výpočet byl proveden jen pro plné zatížení spotřebiče.

Výpočtem bylo ověřováno, zda budou splněny všechny podmínky výpočtu pro účinnou výšku komínu 7 m.

Při plném zatížení spotřebiče, pro dimenzi DN 180, při účinné výšce 7 m je splněna teplotní a tlaková podmínka. Vyšla nižší rychlost proudění spalin, než je normovaná hodnota 0,5 m/s.

Tlaková podmínka je splněna s rezervou 10,4 Pa. Teplotní podmínka je splněna o 25,7°C. Rychlost proudění spalin vyšla 0,47 m/s.

Celkové posouzení spalinové cesty je následně v kompetenci revizního technika spalinových cest v rámci revize.
Odpovídá:  Ing. Walter Sodomka - EKIS Kamenice APOKS
Téma:  Uhlí
tisk