Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

11.4.22 / dotaz č. 137956
Dobrý den
Mám v rodinném domě komín o pr. 200mm a výšce cca 8m. Je vyvlozkovan samotovou vložkou a jako palivo pro vytápění slouží černé uhlí spalované v kotli s ručním přidáváním. Nedávno jsem na komín přidal strisku aby neteklo do komína. Muže tato striska ovlivnit tah komína a způsobit dehtovani v kotli? Při topení dochází k velkému dehtovani v kotli a co druhy den se musí čistit.
Diky za radu
Dehtování je způsobeno poklesem teploty spalin pod jejich rosný bod. Při spalování uhlí může být rosný bod nad hranicí 100°C. Jakmile jsou tedy spaliny ochlazeny pod tuto teplotu, začíná jejich část kondenzovat, čímž vznikají nejen pevné úsadby (dehet), ale i kyselé tekutiny (kyselina sírová). Tento stav je zcela nepřijatelný, a to jak pro odvod spalin (kouřovod + komín), tak pro samotný spotřebič.

Na nadměrné ochlazování spalin, může mít vliv mnoho skutečností, ale lze zmínit dvě, které by se mohly týkat Vašeho případu:

- nízká rychlost spalin – je dána především dimenzí komínu. Průměr komínu by měl být obecně obdobný s dimenzí spalinového hrdla spotřebiče. Průměr 200 mm může tedy být nadměrný.

- nízký tah komínu – je dán především výškou komínu, teplotou spalin a ztrátami. Za ztráty se považuje obecně každá překážka ve spalinové cestě. Tedy i stříška. Záleží samozřejmě na tvaru a provedení, ale tlaková ztráta vyvolaná montáží stříšky obvykle není podstatná.

Důvody dehtování bude pravděpodobně nutné najít v rámci celkového posouzení spalinové cesty, a to nejlépe provedením výpočtu spalinové cesty dle ČSN EN 13 384.

S problémem by Vám měl pomoci kominík, u kterého objednáváte pravidelnou kontrolu spalinových cest, nebo místně dostupný revizní technik.
Odpovídá:  Ing. Walter Sodomka - EKIS Kamenice APOKS
Téma:  Uhlí
tisk