Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS

Poradna i-EKIS slouží pro zodpovídání dotazů z oblasti úspor energie a využívání obnovitelných energetických zdrojů. Od roku 2001, kdy byla poradna spuštěna, zde bylo zodpovězeno několik tisíc dotazů. Poradna umožňuje vyhledávat v databázi zodpovězených dotazů. Možná, že právě zde najdete informace, které potřebujete. Dříve než položíte nový dotaz, projděte zveřejněné odpovědi. V případě složitějších otázek, které vyžadují osobní konzultaci, kontaktujte některé středisko EKIS.

Pokud nebudete se službami středisek EKIS spokojeni, napište nám na adresu efekt@mpo.cz.

Nenašli jste odpověď?
POLOŽIT NOVÝ DOTAZ

Zobrazit odpovědi k tématu 

Odpovědi k tématu: Vytápění 

18.3.24 / dotaz č. 190172
Dle obecné legislativy je třeba zajistit, aby komínová konstrukce plnila účel, ke kterému je navržena. Přičemž mezi základní požadavky lze zařadit nepropustnost a stabilitu....
Odpovídá:  Ing. Walter Sodomka - EKIS Kamenice APOKS
Téma:  Vytápění
28.2.24 / dotaz č. 187098
Orientační výpočet byl zpracován pro vícevrstvý nerezový komín (ve výpočtu zvolen RAAB – DW-Alkon, tepelný odpor 0,41 m2.K/W). Ve výpočtu je přívod vzduchu ke spotřebiči zajištěn samostatným, horizontálně vedeným kanálem o dimenzi 125 mm....
Odpovídá:  Veronika Sodomkova - EKIS Kamenice APOKS
Téma:  Vytápění
27.2.24 / dotaz č. 184770
Váš požadavek na komplexní odborné posouzení možných energetických úspor rekonstruovaného RD je velmi široký a vyžádá si zřejmě i více návštěv energetického specialisty, jejímiž výsledky by měl být návrh všech možných stavebně – technologických...
21.2.24 / dotaz č. 186632
Dobrý den, kombinace vytápění na pevná paliva a karmy je opravdu nepřijatelná a nebezpečná. Respektujte všechny platné normy a předpisy pro instalaci a provoz plynových spotřebičů, např.: ČSN EN 1775-ed....
Odpovídá:  Adam Bialek - EKIS Frýdek Místek Adam Bialek
Téma:  Vytápění
18.2.24 / dotaz č. 185967
Dobrý den,, pro majitele rodinných domů je pro podporu (celkových i dílčích) energeticky úsporných opatření je určeno několik dotačních titulů. 1.Dotační titul „NZÚ rodinné domy“. ...
15.2.24 / dotaz č. 185709
12.2.24 / dotaz č. 185619
Dobrý den, rozúčtování tepla se řídí vyhláškou: Vyhláška č. 269/2015 Sb. Vyhláška o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům. Dále pak dohodou v rámci družstva či majitelů v SVJ. ...
Odpovídá:  Ing. Ondřej Hlaváč - EKIS Pardubice EPP Bohemia
Téma:  Vytápění
11.2.24 / dotaz č. 185613
Dobrý den, pro výměnu Vámi popsaného zdroje tepla (starého kotle na pevná paliva za tepelné čerpadlo) je možno získat podporu z dotačního titulu NZÚ Rodinné domy....
9.2.24 / dotaz č. 185299
Dobrý den, u kondenzačního kotle je třeba mít na vratce dostatečný rozdíl teploty vody vůči rosnému bodu spalin (u zemního plynu cca 55 °C), takže čím nižší teplota, tím lepší. Obvykle to pak je mezi 30 a 40 °C....
Odpovídá:  Mgr. Jindřich Syrový ml. - EKIS Kolín SIGREEN
Téma:  Vytápění
7.2.24 / dotaz č. 185103
Teoreticky lze navrhnout a realizovat ledacos, protože naše ani evropská legislativa nezakazuje žádné takto široce definované řešení. Naopak jde cestou stanovení jednotlivých, poměrně obecných podmínek....
Odpovídá:  Ing. Walter Sodomka - EKIS Kamenice APOKS
Téma:  Vytápění
5.2.24 / dotaz č. 184919
Jsou dvě základní možnosti využití mezery mezi vložkou a nosnou matricí komína: 1. mezera slouží pro izolaci vložky V tomto případě by, zejména při spalování pevných paliv, měla být mezera vyplněna izolační vatou....
Odpovídá:  Ing. Walter Sodomka - EKIS Kamenice APOKS
Téma:  Vytápění
5.2.24 / dotaz č. 184249
V Závazných pokynech pro žadatele a příjemce podpory v podprogramu Nová zelená úsporám programu HOUSEnerg Modernizačního fondu RODINNÉ DOMY od 09/2023 jsou specifikovány DOKUMENTY POŽADOVANÉ PŘI PODÁNÍ ŽÁDOSTI...
4.2.24 / dotaz č. 184756
Dobrý den, Ad 1) Velikost bojleru 200 až 250 litrů je pro čtyřčlennou rodinu běžně dostatečná (ekonomická) – toto však platí v případě, že se jedná o čistě elektrický bojler, kdy je možné bojler ohřívat kontinuálně....
Odpovídá:  Ing. Dalibor Andrejs - EKIS Nymburk Andami
1.2.24 / dotaz č. 183952
Orientační výpočet byl zpracován pro zděný komín s keramickou vložkou, dodatečně vyvložkovaný nerezovou vložkou bez izolace (tepelný odpor komínové konstrukce dopočítán 0,27 m2.K/W)....
Odpovídá:  Veronika Sodomkova - EKIS Kamenice APOKS
Téma:  Vytápění
30.1.24 / dotaz č. 184223
Dobrý den, na takto specifický dotaz bez znalosti bližších parametrů domu a především jeho současných tepelných ztrát nejsme schopni relevantně odpovědět....
Odpovídá:  Martin Dostálek - EKIS Ústí nad Orlicí Techprojekt
Téma:  Vytápění
26.1.24 / dotaz č. 183240
Orientační výpočet byl zpracován pro původní zděný komín o rozměru 200x200 mm dodatečně opatřený nerezovou vložkou bez izolace (tepelný odpor komínové konstrukce dopočítán 0,2 m2.K/W – cihla tl. 136 mm)....
Odpovídá:  Veronika Sodomkova - EKIS Kamenice APOKS
Téma:  Vytápění
24.1.24 / dotaz č. 182397
Dobrý den, zaslaný dotaz je spíše vhodné směřovat na kominíka (projektanta komínů), který má pro danou problematiku odpovídající odbornost. Nejvhodnější je obrátit se s výpočtem na vybraného kominíka, který bude dané zařízení i instalovat....
Odpovídá:  František Brendl - EKIS Pardubice EPP Bohemia
Téma:  Vytápění
22.1.24 / dotaz č. 182964
Dobrý den, při návrhu hlavního zdroje vytápění je potřeba nejprve stanovit tzv. tepelnou ztrátu objektu. Podle toho se dá stanovit kolik bude potřeba kilowatthodin na vytápění a na ohřev teplé vody (orientačně podle počtu osob)....
Odpovídá:  Ing. Petr Kuře - EKIS Police nad Metují, IR Inspections
Téma:  Vytápění
« | 1 | 2 | 3 | 4 | .. | 70 | »