MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS

Poradna i-EKIS slouží pro zodpovídání dotazů z oblasti úspor energie a využívání obnovitelných energetických zdrojů. Od roku 2001, kdy byla poradna spuštěna, zde bylo zodpovězeno několik tisíc dotazů. Poradna umožňuje vyhledávat v databázi zodpovězených dotazů. Možná, že právě zde najdete informace, které potřebujete. Dříve než položíte nový dotaz, projděte zveřejněné odpovědi. V případě složitějších otázek, které vyžadují osobní konzultaci, kontaktujte některé středisko EKIS.

Pokud nebudete se službami středisek EKIS spokojeni, napište nám na adresu efekt@mpo.cz.

Nenašli jste odpověď?
POLOŽIT NOVÝ DOTAZ

Zobrazit odpovědi k tématu 

Odpovědi k tématu: Vytápění 

26.9.21 / dotaz č. 131329
§ 6a zákona 406/2000 Sb. v platném znění ukádá u provozovaného systému vytápění budovy nebo kombinovaného systému vytápění a větrání budovy se jmenovitým výkonem nad 70 kW provádět pravidelnou kontrolu systému vytápění. Jeho součástí je m.j....
Odpovídá:  Ing. Jiří Malkovský - EKIS Vysoké Mýto Czechia-Moravia
20.9.21 / dotaz č. 130717
Zdravím Vás, plynový kondenzační kotel a teplovodní radiátorová otopná soustava je standardní prověřené a spolehlivé řešení vytápění domů. Volba typu velikosti radiátoru je pak dána teplenou ztrátu objektu a uvažovaným tepelným spádem otopné vody....
Odpovídá:  Ing. Pavel Koníř - EKIS Ústí nad Labem Drakisa
Téma:  Vytápění
8.9.21 / dotaz č. 130218
Je pravdou, že přechod na spalování pelet vyžaduje často úpravu spalinové cesty. Ovšem zcela nezbytnou podmínkou je jednak technické zdůvodnění proč nevyhovuje stav současný a jednak návrh nového stavu, který je technicky obhajitelný....
Odpovídá:  Ing. Walter Sodomka - EKIS Kamenice APOKS
Téma:  Vytápění
26.8.21 / dotaz č. 129122
Dobrý den, ad 1) je třeba dle zákona 406/2000 Sb., §7, odst. 4, písm. e) ad 2) denní spotřebu lze spočíst dle vztahu: Q_TV/den = (1+z) * ((ró*c*V_2p*(t2-t1)) / 3600) [kWh]; kde z - ztrát. koef....
23.8.21 / dotaz č. 129268
Pro tento případ jsou relevantní dva články ČSN 73 4201 ed.2:2016: Čl.6.7.1.4, který vymezuje výšku vyústění přetlakových komínů s minimálním přetlakem v ústí 25 Pa na 500 mm nad rovinu střechy...
Odpovídá:  Ing. Walter Sodomka - EKIS Kamenice APOKS
Téma:  Vytápění
23.8.21 / dotaz č. 129269
Legislativně jsou podmínky ověření funkčnosti spalinové cesty při výměně spotřebiče zaneseny především ve vyhlášce 34/2016 Sb.. Podmínkou zprovoznění nově připojeného spotřebiče je zpracování revizní zprávy spalinové cesty....
Odpovídá:  Ing. Walter Sodomka - EKIS Kamenice APOKS
Téma:  Vytápění
11.8.21 / dotaz č. 128749
Dobrý den, děkujeme za dotaz, Vnější termostat: moderní plynové kondenzační kotle jsou vybaveny vestavěnou ekvitermní regulací která umožňuje nastavení teploty topné vody na základě teploty venkovního vzduchu tak, aby ve vytápěné budově bylo...
Odpovídá:  Ing. Zdeněk Krejčí - EKIS České Budějovice Energy Centre
Téma:  Vytápění
11.8.21 / dotaz č. 128572
Dobrý den, děkujeme za dotaz. Kondenzační kotel je bezesporu dobrou volbou, neboť vzhledem k okolnostem - dům je zateplen - bude většinu provozního stavu pracovat v kondenzačním režimu a to povede k výraznější úspoře ve spotřebě plynu....
Odpovídá:  Ing. Zdeněk Krejčí - EKIS České Budějovice Energy Centre
Téma:  Vytápění
3.8.21 / dotaz č. 128321
Děkujeme za váš dotaz a v návaznosti na něj odpovídám následující: vzhledem k částce, kterou protopíte a provaříte by byla investice do tepelného čerpadla bez dotace značně nenávratná. Cena tepelného čerpadla se pohybuje v rozmezí cca 200.000 - 270....
Odpovídá:  Ing. Josef Šťastný - EKIS České Budějovice Energy Centre
Téma:  Vytápění
3.8.21 / dotaz č. 128320
Děkujeme za váš dotaz a v návaznosti uvádím následující: vámi popisovaný problém může mít hned několik příčin. Jednou z možností jsou mechanické nečistoty, které se postupně usazují v kouřovodu a komíně....
Odpovídá:  Ing. Josef Šťastný - EKIS České Budějovice Energy Centre
Téma:  Vytápění
3.7.21 / dotaz č. 127558
Dobrý den, pro porovnání v okamžiku, kdy ještě nejsou známy všechny vstupní údaje pro výpočet (tj. není projekt, není známa orientace ke světovým stranám apod.) je možné vycházet z přibližných výpočtů, které najdete např. zde:...
Odpovídá:  Ing. Michaela Andrejsová - EKIS Nymburk Andami
Téma:  Vytápění
1.7.21 / dotaz č. 127451
Dobrý den, velmi těžké radit bez znalosti dalších souvislostí. Nelze obecně říci, který systém vytápění je nejlepší. Pro každý objekt, pro každého uživatele objektu je ten nejlepší systém jiný. ...
Odpovídá:  Ing. Libor Hrubý - EKIS Brno CPD
Téma:  Vytápění
23.6.21 / dotaz č. 127232
Dobrý den, kotlíkové dotace jsou určeny jako podpora ke zlepšení životního prostředí. V současné době, kdy se uvažuje o úplném zrušení využívání uhlí i pro velké elektrárny nemůže být dotací podporováno další využívání tuhých paliv....
16.6.21 / dotaz č. 127048
Dobrý den, pro čerpání dotace na tepelné čerpadlo je nutné mít instalovaný současný hlavní zdroj tepla na vytápění buď elektrický (elektrokotel, elektrické sálavé panely, elektrická patrona v akumulační nádrži apod....
14.6.21 / dotaz č. 127049
Dobrý den, příjem žádostí do 5. výzvy "Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III" byl vzhledem k vyčerpání alokovaných prostředků zasaven ke dni 4.5.2021....
11.6.21 / dotaz č. 127041
Orientační výpočet byl zpracován pro dimenzi komínu 120 mm (nerezová flexi vložka v původním zděném komínu), do kterého je připojen peletový kotel o výkonu 25 kW, teplota spalin 160°C, hmotnostní průtok spalin 16 g/s a požadavkem na tah 30 Pa pro...
Odpovídá:  Veronika Sodomkova - EKIS Kamenice APOKS
Téma:  Vytápění
9.6.21 / dotaz č. 126884
« | 1 | 2 | 3 | 4 | .. | 54 | »