Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS

Poradna i-EKIS slouží pro zodpovídání dotazů z oblasti úspor energie a využívání obnovitelných energetických zdrojů. Od roku 2001, kdy byla poradna spuštěna, zde bylo zodpovězeno několik tisíc dotazů. Poradna umožňuje vyhledávat v databázi zodpovězených dotazů. Možná, že právě zde najdete informace, které potřebujete. Dříve než položíte nový dotaz, projděte zveřejněné odpovědi. V případě složitějších otázek, které vyžadují osobní konzultaci, kontaktujte některé středisko EKIS.

Pokud nebudete se službami středisek EKIS spokojeni, napište nám na adresu efekt@mpo.cz.

Nenašli jste odpověď?
POLOŽIT NOVÝ DOTAZ

Zobrazit odpovědi k tématu 

Odpovědi k tématu: Vytápění 

16.10.23 / dotaz č. 172302
Dobrý den, nejprve si pro přehlednost dovolím citovat a sumarizovat dotčené části dotačních podmínek NZÚ Rodinné domy - pro výměnu zdroje tepla: 2.1 Oprávnění žadatelé a příjemci podpory ...
14.10.23 / dotaz č. 173067
Bohužel ke svépomocným úpravám spotřebičů se není možné seriózně vyjadřovat v internetové poradně. Obecně nelze svépomocné zásahy do spotřebičů podporovat, protože výsledkem může být změna provozních vlastností spotřebiče....
Odpovídá:  Ing. Walter Sodomka - EKIS Kamenice APOKS
Téma:  Vytápění
13.10.23 / dotaz č. 172873
Dobrý den, děkuji za vaši důvěru. Při návrhu s vytápění pomocí kamen s výměníkem je třeba sladit výkon kamen, který jde do vzduchu, s výkonem, který jde do vody. Z vašeho popisu se zdá, že většinu tepla bude potřeba dávat do vody....
Odpovídá:  Ing. Karel Srdečný - EKIS České Budějovice Ekowatt
Téma:  Vytápění
12.10.23 / dotaz č. 172166
Neexistuje žádný legislativně závazný předpis, který by zakládal povinnost vložkování. Vložkování, jako takové, je pouze jednou z možností sanace komínu a v principu se používá ve dvou případech: ...
Odpovídá:  Ing. Walter Sodomka - EKIS Kamenice APOKS
Téma:  Vytápění
10.10.23 / dotaz č. 168632
3.10.23 / dotaz č. 171122
Dobrý den, dané ustanovení o provozu kotlů řeší zákon č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší. V zákoně je uvedeno ke vztahu provozu kotle cituji: "slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění ...". ...
Odpovídá:  DiS. Ondřej Pokorný - EKIS České Budějovice Energy Centre
Téma:  Vytápění
2.10.23 / dotaz č. 171082
Dobrý den, děkujeme za váš dotaz, bohužel je tak obecně a široce položen, že nelze takto relevantně odpovědět bez základních znalostí o domě (popis domu a skladeb, alespoň základní fotografie apod.)...
Odpovídá:  DiS. Ondřej Pokorný - EKIS České Budějovice Energy Centre
Téma:  Vytápění
2.10.23 / dotaz č. 170490
26.9.23 / dotaz č. 169831
Orientační výpočet byl zpracován pro systémový komín ZEMAN Systems, CS komín UNIVERSAL (tepelný odpor komínové konstrukce dle prohlášení o vlastnostech 0,49 m2.K/W). Ve výpočtu je přívod vzduchu ke spotřebiči řešen samostatným kanálem pr....
Odpovídá:  Veronika Sodomkova - EKIS Kamenice APOKS
Téma:  Vytápění
20.9.23 / dotaz č. 169321
Důvodů, proč může docházet k dehtování je více. V principu se jedná o souběh nedokonalého spalování, které způsobuje nedostatečné vyhoření paliva a jeho usazování v komíně a nízké teploty spalin, která způsobuje kondenzaci vodní páry ze spalin....
Odpovídá:  Ing. Walter Sodomka - EKIS Kamenice APOKS
Téma:  Vytápění
18.9.23 / dotaz č. 168832
Dobrý den, základní podmínkou je, že v případě, kdy je rodinný dům, na který se žádá o podporu (ve Vašem případě pro tepelné čerpadlo), ve spoluvlastnictví více osob musí žadatel doložit zajištění souhlasu všech spoluvlastníků nemovitosti s...
5.9.23 / dotaz č. 167715
Dobrý den, pro stanovení potřebného výkonu kotle slouží norma EN 12831-1 Energetická náročnost budov - Výpočet tepelného výkonu - Část 1: Tepelný výkon pro vytápění....
Odpovídá:  Ing. Josef Šťastný - EKIS České Budějovice Energy Centre
Téma:  Vytápění
3.9.23 / dotaz č. 167698
Dobrý den,
pro vhodný návrh systému vytápění je nutné znát základní informace o předmětných nemovitostech. Je k dispozici nějaká projektová dokumentace k nemovitostem?
Děkuji za dopřesnění....
Odpovídá:  Ing. Martin Šauer - M-EKIS Hradec Králové Ing. Šauer
Téma:  Vytápění
30.8.23 / dotaz č. 167248
Dobrý den, Původní plynový kotel lze vyměnit za nový plynový kondenzační kotel. Výměnou oken a dveří bude snížena tepelná ztráta budovy, celkově tak dojde i ke snížení nákladů na vytápění. ...
Odpovídá:  Marie Sehnalová - EKIS Kolín SIGREEN
30.8.23 / dotaz č. 167411
Orientační výpočet byl zpracován pro stávající zděný komín opatřený nerezovou vložkou (tepelný odpor komínové konstrukce dopočítán dle tloušťky zdiva po případném frézování - 0,12 m2.K/W)....
Odpovídá:  Veronika Sodomkova - EKIS Kamenice APOKS
Téma:  Vytápění
22.8.23 / dotaz č. 166695
Dobrý den, od září letošního roku budete moci požádat o dotaci SFŽP z programu "Nová zelená úsporám" v podoblasti C.1 - výměna zdrojů tepla....
Odpovídá:  Ing. Lubomír Tichý - EKIS Rakovník Ing. Tichý
Téma:  Vytápění
21.8.23 / dotaz č. 166643
Dobrý den, Váš dotaz je dost specifický. Jde o to jakou tepelnou pohodu od nového vytápění požadujete a jaké máte možnosti. Vzhledem k tomu, že máte otopnou soustavu a radiátory tak se nabízí možnost je i nadále využívat....
Odpovídá:  Ladislav Beck - M-EKIS Česká Lípa, Ing. Beck
Téma:  Vytápění
15.8.23 / dotaz č. 166215
Dobrý den, formulací se nejedná o dotaz, ale asi se jedná o problém s kalorimetrem. Doporučujeme kontaktovat servisního technika dle záruky a výrobce. Případně kontaktovat topenáře, který by musel systém obhlédnout a odhalit chybu na místě....
Odpovídá:  Mgr. Jindřich Syrový ml. - EKIS Kolín SIGREEN
Téma:  Vytápění
13.8.23 / dotaz č. 165808
Dobrý den, Uvažování tepelného čerpadla vzduch-vzduch je také možný, ale využívání těchto tepelných/klimatizačních zařízení není k trvalému bydlení příliš vhodný. Je to proto, že k vytápění potřebujete vždy "vzduch" rozhýbat....
Odpovídá:  Ing., LL.M., MBA Petr Maule - EKIS Plzeň CNE
« | 1 | 2 | 3 | 4 | .. | 68 | »