Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS

Poradna i-EKIS slouží pro zodpovídání dotazů z oblasti úspor energie a využívání obnovitelných energetických zdrojů. Od roku 2001, kdy byla poradna spuštěna, zde bylo zodpovězeno několik tisíc dotazů. Poradna umožňuje vyhledávat v databázi zodpovězených dotazů. Možná, že právě zde najdete informace, které potřebujete. Dříve než položíte nový dotaz, projděte zveřejněné odpovědi. V případě složitějších otázek, které vyžadují osobní konzultaci, kontaktujte některé středisko EKIS.

Pokud nebudete se službami středisek EKIS spokojeni, napište nám na adresu efekt@mpo.cz.

Nenašli jste odpověď?
POLOŽIT NOVÝ DOTAZ

Zobrazit odpovědi k tématu 

Odpovědi k tématu: Ceny energií, účtování tepla 

23.9.22 / dotaz č. 143081
Dobrý den, děkujeme za Váš dotaz. Smlouvy se v případě energetických tarifů v občanském sektoru uzavírají s fyzickou osobou. V případě úmrtí smlouva zaniká a je třeba uzavřít smlouvu novou. Jedná se o standardní postup. ...
Odpovídá:  DiS. Ondřej Pokorný - EKIS České Budějovice Energy Centre
16.9.22 / dotaz č. 142278
Dobrý den, omlouvám se za opožděnou odpověď. Předně si Vás dovoluji upozornit, že jelikož neznám detaily, budu ve své odpovědi vycházet toliko z platné právní úpravy, a to zejména z občanského zákoníku, vyhlášky č. 269/2015 Sb....
Odpovídá:  Ing. Jiří Sedláček - EKIS Český Brod
15.9.22 / dotaz č. 142575
Přeji dobrý den a děkuji za dotaz týkající se instalace měřičů tepla v bytovém domě. 1).Měřiče spotřeby tepla na vytápění byly v souvislosti s §7 odst. 4 zákona č. 406/2000 Sb....
15.9.22 / dotaz č. 142604
13.9.22 / dotaz č. 142544
6.9.22 / dotaz č. 142159
Dobrý den, Pomoc od státu obdrží všechny domácnosti, které mají smlouvu s dodavatelem elektřiny bez ohledu na to, jestli používají primárně plyn, elektřinu, nebo jestli mají vytápění zajištěno přes centrální vytápění či domovní kotelny. 23....
Odpovídá:  Ing., Ph.D. Jiří Tencar - EKIS Praha Ecoten
6.9.22 / dotaz č. 142405
Dobrý den, podrobnosti ohledně úsporného tarifu naleznete na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu www.mpo.cz, případně byly zřízeny stránky, kde je zveřejněna kalukalčka k výpočtu výše příspěvku www.energiezamene.cz. ...
Odpovídá:  Ing. Zdeněk Ročárek - EKIS Praha EnergySim
31.8.22 / dotaz č. 142126
Dobrý den,
bohužel toto naše firma neřeší.
V případě poradenství EKIS jsme také žádné školení na toto téma z MPO neobdrželi.
Nezbývá vám než se přímo obrátit na MPO.
...
31.8.22 / dotaz č. 142040
Dobrý den, instalace krbových kamen je vhodné řešení. Předpokládám, že ohřev teplé vody je řešen také elektrickým způsobem. Tady bych navrhovala instalaci fotovoltaického systému nebo solárních termických kotektorů na ohřev teplé vody....
Odpovídá:  Ing. Lucie Kaplanová - EKIS Praha Enviros
30.8.22 / dotaz č. 142041
22.8.22 / dotaz č. 141520
Vyúčtování nákladů na vytápění a nákladů na společnou přípravu teplé vody pro dům se řídí od 1. 1. 2016 zákonem č. 67/2013 Sb. v platném znění (dále jen zákon) a prováděcí vyhláškou MMR č. 269/2015 Sb....
Odpovídá:  Ing., Ph.D. David Sýkora* - EKIS Ostrava Ing. Sýkora
15.8.22 / dotaz č. 141347
Dobrý den, rozúčtování nákladů na dodávky tepla a teplé vody pro nebytové objekty nejsou v současné době upravovány obecně platným předpisem. Platí to, co si dodavatel a odběratel vzájemně smluvně dohodnou....
Odpovídá:  Ing. Karel Pejchal - EKIS Praha Enviros
19.7.22 / dotaz č. 140725
Dobrý den, na tento dotaz není zcela jednoduchá ani jednoznačná odpověď. I z toho důvodu, že legislativa toto zatím, pokud je nám známo, přímo neřeší. Pouze přes podlahové plochy, viz Vyhláška č. 269/2015 Sb....
Odpovídá:  Ing., Ph.D. Radim Paluška* - EKIS Ostrava Ing. Sýkora
18.7.22 / dotaz č. 140657
13.7.22 / dotaz č. 140650
Dobrý den, jedná se o obsáhlejší problematiku a Váš dotaz je poměrně obecný. Předpokládáme, že se jedná o rodinný nebo bytový dům....
Odpovídá:  Ing. Zdeněk Ročárek - EKIS Praha EnergySim
28.6.22 / dotaz č. 140212
Vážený pane, naši odpověď si dovolíme formulovat pouze v obecné rovině, jelikož pro přesnější vyjádření k výhodnějšímu způsobu vytápění by bylo potřeba znát také přesnější vstupní údaje (skladby obalových konstrukcí objektu – stěny, střecha, dále...
« | 1 | .. | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | .. | 32 | »