Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

16.5.23 / dotaz č. 159626
Dobrý den, pro rozúčtování nákladů (r. 2022) za teplo v rámci našeho SVJ nepoužil správce hodnoty k 31.12.2022 ale provedl odečet až k 28.2.2022, tzn. po více jak dvou měsících od skončení zúčtovacího období. Do ročního vyúčtování tedy byly použity hodnoty spotřeby za ca. 14 měsíců místo dvanáctí. V minulosti probíhaly odečty vždy těsně po Novém roce (např. v první dekádě ledna). Uvedený postup se mi nelíbí, protože naměřená hodnota obsahuje ca. dva měsíce spotřeby navíc, a to v plné topné sezóně, což zkreslilo výsledný údaj o spotřebě skoro o 35 %. Je v pořádku, že správce použil pro roční vyúčtování hodnoty odečtů až z konce února?
Dobrý den,
nikde není přesně stanoveno, kdy má správce provést odečty. Rozúčtování se řídí Zákonem č. 67/2013 Sb. kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty zejména § 6 Rozúčtování nákladů na vytápění a nákladů na společnou přípravu teplé vody pro dům. Dále pak vyhláškou č. 269/2015 Sb. o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům.

Dodavatel fakturuje podle svých odečtů a dané ceny za určitý časový úsek, např. za kalendářní rok. Správce pouze rozpočte/rozúčtuje. Nevidím zde riziko, že byste platili více z důvodu, že by spotřeba za první dva měsíce 2023 byla účtována v cenách roku 2022, pokud je smlouva s dodavatelem na kalendářní rok.

S pozdravem
jiří Tencar
Odpovídá:  Ing., Ph.D. Jiří Tencar - EKIS Praha Ecoten tisk