Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

9.5.23 / dotaz č. 159648
Dobrý den,
Koupili jsme byt. V předávacím protokolu máme uvedené stavy měřáků na radiatorech jednotlivě. Je možné, že v jedné místnosti je začátek vyšší číslo, nežli konec? Jedná se o vyúčtování tepla od 1.11.2022-31.12.2022
Máme digitální dálkové odečty.
Děkuji za odpověď
Dobrý den,

Předpokládám, že se jedná o standardní byt, kde nebylo možné měřit každý byt samostatně kalorimetrem. Takže u každého otopného tělesa (radiátoru) máte umístěno pouze poměrové čidlo spotřebovaného tepla, které je jen a pouze informativním měřidlem. Není u něj ani zajištěna ani garantována jakákoliv přesnost. V praxi jsou známy údaje lišící se o stovky procent, a to směrem nahoru nebo dolů.

Takže takto získané hodnoty, za předpokladu že by byly hodnoty správně se dále ještě kontrolují před zadáním celkové spotřeby. Nejnižší hodnoty a nejvyšší hodnoty, které se vymykají výrazným způsobem z průměru se neberou v potaz a nastupuje pak místo takového údaje průměrná výše spotřeby. Ta je ještě vztažena k prostředí bytu, zda se jedná o krajní bytovou jednotku, podkrovní jednotku a tyto údaje jsou dále korigovány. Takže i když se byt, bytová jednotka snaží ušetřit, je v bytovém domě sama proti sobě, protože by takto museli šetřit úplně všechny jednotky. To však v praxi víme, že není možné z hygienického nebo zdravotního hlediska bytu (výměna bytu) či samotných obyvatel bytu.

Ale vraťme se k dotazu. Pokud jsou čísla na poměrovém měřiči uvedena obráceně (konec je nižší číslo než počátek), měla by zvítězit zdravá mysl. Bohužel funguje právo, ale nikoliv spravedlnost - a bude tedy záležet na konkrétním posouzení dodavatele, který bude provádět konečné vyúčtování za byt, zda na tuto hodnotu přijde hned nebo ne. Zcela určitě by však měl být na tuto eventualitu upozorněn.

Na závěr ještě k přesnosti a věrohodnosti měření, vyúčtování a skutečné spotřebě tepla v bytu. Protože jste uvedla, že se jedná spotřebu jen o 2 měsíce, bude výpočet zatížen i další chybou způsobenou délkou měřicího (topného) období. Čím je tato doba kratší, tím větší nepřesnost se nakonec u vyúčtování bytu může projevit. A protože nebude v tu danou chvíli existovat vyúčtování a korekční faktor zbylých bytů, může být přesnost vyúčtování od 30-60% přesnosti.

S tím ale nic nenaděláte, protože se jedná o SVJ, kde se spolupodílíte jako jeden z bytů a musíte nést někdy i horší/lepší podmínky vyúčtování. Zejména proto, že není samostatně přesně měřen každý byt, ale měřen pouze poměrovým způsobem, který je nejlacinější ale zároveň s ním nedosáhnete lepší přesnosti než 20-30%.
Odpovídá:  Ing., LL.M., MBA Petr Maule - EKIS Plzeň CNE tisk