Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS

Poradna i-EKIS slouží pro zodpovídání dotazů z oblasti úspor energie a využívání obnovitelných energetických zdrojů. Od roku 2001, kdy byla poradna spuštěna, zde bylo zodpovězeno několik tisíc dotazů. Poradna umožňuje vyhledávat v databázi zodpovězených dotazů. Možná, že právě zde najdete informace, které potřebujete. Dříve než položíte nový dotaz, projděte zveřejněné odpovědi. V případě složitějších otázek, které vyžadují osobní konzultaci, kontaktujte některé středisko EKIS.

Pokud nebudete se službami středisek EKIS spokojeni, napište nám na adresu efekt@mpo.cz.

Nenašli jste odpověď?
POLOŽIT NOVÝ DOTAZ

Zobrazit odpovědi k tématu 

Hledat odpověď / dotaz 

7.2.24 / dotaz č. 183683
Dobrý den, renovace je vždy komplexní záležitost a proto nemohu doporučit správnou skladbu bez znalosti všech souvislostí. Doporučuji osobní konzultaci s EKIS nebo MAS, v případě zájmu můžete kontaktovat i naši kancelář a rádi Vám poradíme. ...
Odpovídá:  Martin Petr - EKIS Brno CPD
7.2.24 / dotaz č. 184703
Děkuji za Váš dotaz a na jeho základě odpovídám následující: Pro zúčtování nákladů na vytápění v v zúčtovací jednotce platí zákon 269/2015 Sb. ...
Odpovídá:  Ing. Josef Šťastný - EKIS České Budějovice Energy Centre
7.2.24 / dotaz č. 185103
Teoreticky lze navrhnout a realizovat ledacos, protože naše ani evropská legislativa nezakazuje žádné takto široce definované řešení. Naopak jde cestou stanovení jednotlivých, poměrně obecných podmínek....
Odpovídá:  Ing. Walter Sodomka - EKIS Kamenice APOKS
Téma:  Vytápění
7.2.24 / dotaz č. 185032
Dobrý den, pro úspěšné vyřízení podpory v rámci NZU Light je nutné domluvit osobní schůzku na místě RD s odborným poradcem SFŽP. To lze se zástupcem EKIS nebo MAS v regionu. Seznam zástupců dle vzdálenosti od města Valašské Meziříčí je zde: ...
7.2.24 / dotaz č. 184754
Dobrý den, závazné pokyny říkají dvě zásadní věci ohledně vašeho dotazu. 1)Podporována jsou pouze opatření, která byla realizována a uhrazena (i částečně formou záloh) po 1. lednu 2021. 2)Podpora je poskytována Fondem:...
Odpovídá:  Ing. Ondřej Hlaváč - EKIS Pardubice EPP Bohemia
6.2.24 / dotaz č. 184801
Dobrý den, ohledně provozování konkrétní živnosti bude nejlepší se obrátit na příslušný živnostenský úřad, kde Vám sdělí do jaké kategorie živnosti spadáte a oni budou Ti, kteří Vám živnost budou schvalovat, takže případné požadavky na vzdělání...
Odpovídá:  Ing. Jan Vitouš - EKIS Praha Consultora
5.2.24 / dotaz č. 184919
Jsou dvě základní možnosti využití mezery mezi vložkou a nosnou matricí komína: 1. mezera slouží pro izolaci vložky V tomto případě by, zejména při spalování pevných paliv, měla být mezera vyplněna izolační vatou....
Odpovídá:  Ing. Walter Sodomka - EKIS Kamenice APOKS
Téma:  Vytápění
5.2.24 / dotaz č. 184737
Dobrý den, k jednotlivým bodům můžu uvést: 1. Do programu NZÚ light lze podat pouze jednu žádost, musíte tedy do žádosti uvést všechna zamýšlená opatření (kombinace), které chcete realizovat. Pokud je část již po realizaci (ne starší 12.9....
Odpovídá:  Vladimír Novotný ml. - EKIS Třebíč EuroEnergo
5.2.24 / dotaz č. 184525
5.2.24 / dotaz č. 184228
Dobrý den, děkuji za Váš dotaz. V dotazu není přímo zmíněn konkrétní dotační titul (zřejmě bude žádáno o dotaci v rámci standardní výzvy programu Nová zelená úsporám pro bytové domy fyz. osob)....
Odpovídá:  Mgr.A. Miroslav Misař - EKIS Jihlava M. Misař
5.2.24 / dotaz č. 184736
Dobrý den, ano odborný posudek musí zpracovat buď poradenské středisko EKIS nebo MAS. Vyhledejte u vás nejbližšího poradce a domluvte se s ním, jelikož poradce musí za vámi dojet na místo. https://novazelenausporam.cz/poradenstvi-pro-nzu-light/...
5.2.24 / dotaz č. 184249
V Závazných pokynech pro žadatele a příjemce podpory v podprogramu Nová zelená úsporám programu HOUSEnerg Modernizačního fondu RODINNÉ DOMY od 09/2023 jsou specifikovány DOKUMENTY POŽADOVANÉ PŘI PODÁNÍ ŽÁDOSTI...
4.2.24 / dotaz č. 184756
Dobrý den, Ad 1) Velikost bojleru 200 až 250 litrů je pro čtyřčlennou rodinu běžně dostatečná (ekonomická) – toto však platí v případě, že se jedná o čistě elektrický bojler, kdy je možné bojler ohřívat kontinuálně....
Odpovídá:  Ing. Dalibor Andrejs - EKIS Nymburk Andami
4.2.24 / dotaz č. 184740
Obecně zateplení se zásadně provádí ze strany nižší teploty aby nevznikalo místo kondenzace přímo v části interiéru, což by mělo za následek vodu uvnitř místnosti....
Odpovídá:  Ing., LL.M., MBA Petr Maule - EKIS Plzeň CNE
2.2.24 / dotaz č. 184190
Stavební úřad nemůže dát stanovisko, pokud není předložen projekt. Z obecného znění stavebního zákona lze dovozovat, že instalace systému vytápění, včetně jednotlivých částí a celkového řešení podléhá souhlasu místně příslušného stavebního úřadu....
Odpovídá:  Ing. Walter Sodomka - EKIS Kamenice APOKS
Téma:  Legislativa
2.2.24 / dotaz č. 184397
Dobrý den, děkuji za položený dotaz. K této problematice se vztahují - Pravidla o rozúčtování a tyto se řídí se řídí dvěma základními předpisy: zákonem č. 67/2013 Sb. ve smyslu novely č. 104/2015 Sb. (tzv. Zákon o službách) a vyhláška MMR č....
Odpovídá:  Ing. Pavel Konečný - EKIS Uherský Brod Ing. Konečný
2.2.24 / dotaz č. 184710
V programu Nová zelená úsporám došlo k úpravě podmínek ve výzvě pro rodinné domy - standard. Aktualizované podmínky začnou platit od 15. února....
Odpovídá:  Ing. Ondřej Hlaváč - EKIS Pardubice EPP Bohemia
« | 1 | 2 | 3 | 4 | .. | 500 | »