Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS

Poradna i-EKIS slouží pro zodpovídání dotazů z oblasti úspor energie a využívání obnovitelných energetických zdrojů. Od roku 2001, kdy byla poradna spuštěna, zde bylo zodpovězeno několik tisíc dotazů. Poradna umožňuje vyhledávat v databázi zodpovězených dotazů. Možná, že právě zde najdete informace, které potřebujete. Dříve než položíte nový dotaz, projděte zveřejněné odpovědi. V případě složitějších otázek, které vyžadují osobní konzultaci, kontaktujte některé středisko EKIS.

Pokud nebudete se službami středisek EKIS spokojeni, napište nám na adresu efekt@mpo.cz.

Nenašli jste odpověď?
POLOŽIT NOVÝ DOTAZ

Zobrazit odpovědi k tématu 

Hledat odpověď / dotaz 

23.9.22 / dotaz č. 143081
Dobrý den, děkujeme za Váš dotaz. Smlouvy se v případě energetických tarifů v občanském sektoru uzavírají s fyzickou osobou. V případě úmrtí smlouva zaniká a je třeba uzavřít smlouvu novou. Jedná se o standardní postup. ...
Odpovídá:  DiS. Ondřej Pokorný - EKIS České Budějovice Energy Centre
21.9.22 / dotaz č. 142890
21.9.22 / dotaz č. 143022
Vážený pane, děkuji za váš dotaz. Odkazy na dodavatele mikro kogenerace uvádím níže. Nabídka je širší v zařízeních na zemní plyn, než v jednotkách na LPG. Kogeneraci na naftu (resp....
Odpovídá:  Ing. Karel Srdečný - EKIS České Budějovice Ekowatt
21.9.22 / dotaz č. 142951
Orientační výpočet byl zpracován pro zděný komín s nerezovou vložkou bez izolace (tepelný odpor komínové konstrukce dopočítán 0,22 m2.K/W). Přívod vzduchu ke spotřebiči je zajištěn samostatným kanálem DN 125....
Odpovídá:  Veronika Sodomkova - EKIS Kamenice APOKS
Téma:  Vytápění
21.9.22 / dotaz č. 143012
Dobrý den, jedná se o formulář D22, který je k dispozici online zde: https://www.egd.cz/formulare-zadosti-pozadavku-k-elektrine ... v rámci tohoto odkazu je to v odstavci: Připojení výrobny elektřiny (nízké napětí)...
21.9.22 / dotaz č. 142922
Orientační výpočet byl zpracován pro zděný komín s pevnou nerezovou vložkou. Ve výpočtu bylo počítáno, dle zadání v dotazu, se dvěma úseky komínu a izolovaným nadstřešním nástavcem (tepelný odpor komínových konstrukcí 0,27- 0,5 m2.K/W)....
Odpovídá:  Veronika Sodomkova - EKIS Kamenice APOKS
Téma:  Vytápění
21.9.22 / dotaz č. 142827
Dobrý den, ze zaslaných výkresů stavu domu vyplývá následující skladba stropu obytného přízemí vč. podlahy půdy: - cementový potěr 20 mm - škvárobeton 60 mm - prkenný záklop 20 mm...
Odpovídá:  Doc., Ing., Ph.D. Jan Pašek - Ekis Plzeň Západočeská univerzita
20.9.22 / dotaz č. 142732
Dobrý den, oddělení nevytápěného prostoru (garáže) od zbytku domu je poměrně zásadní. Je důležité správně navrhnout tepelněizolační vlastnosti konstrukcí ke garáží a také další detaily a napojení, které by mohli způsobovat nechtěné tepelné mosty....
Odpovídá:  Ing. Libor Hrubý - EKIS Brno CPD
19.9.22 / dotaz č. 142874
Dobrý den, Doporučuji použít "sanační" parozábranu, která je pro tuto rekonstrukci navržena např. DELTA®-NOVAFLEXX ,nebo SOVER Vario KM Duplex UV - případně jinou ...
Odpovídá:  Ing.arch. Petr Kvasnička - EKIS Plzeň ArchEnergy
19.9.22 / dotaz č. 142737
Orientační výpočet byl zpracován pro zděný komín s pevnou nerezovou vložkou bez izolace (tepelný odpor komínové konstrukce 0,27 m2.K/W). Přívod vzduchu ke spotřebiči je zajištěn z místnosti, do které je vzduch přiváděn kruhovým otvorem....
Odpovídá:  Veronika Sodomkova - EKIS Kamenice APOKS
Téma:  Vytápění
16.9.22 / dotaz č. 142278
Dobrý den, omlouvám se za opožděnou odpověď. Předně si Vás dovoluji upozornit, že jelikož neznám detaily, budu ve své odpovědi vycházet toliko z platné právní úpravy, a to zejména z občanského zákoníku, vyhlášky č. 269/2015 Sb....
Odpovídá:  Ing. Jiří Sedláček - EKIS Český Brod
15.9.22 / dotaz č. 142575
Přeji dobrý den a děkuji za dotaz týkající se instalace měřičů tepla v bytovém domě. 1).Měřiče spotřeby tepla na vytápění byly v souvislosti s §7 odst. 4 zákona č. 406/2000 Sb....
15.9.22 / dotaz č. 142604
14.9.22 / dotaz č. 142660
Orientační výpočet byl zpracován pro vícevrstvý nerezový komín s izolací tl. 30 mm (tepelný odpor komínové konstrukce 0,41 m2.K/W), umístěný v interiéru. Přívod vzduchu je ve výpočtu řešen samostatným kanálem pr. 150 mm, vedeným horizontálně....
Odpovídá:  Veronika Sodomkova - EKIS Kamenice APOKS
Téma:  Vytápění
14.9.22 / dotaz č. 142717
Dobrý den, co se týká novostavby a garáže a výpočtu pro stavební povolení - uvažujete garáže dle projektu topení. Tedy pokud tam má projektant navrženou teplotu, zadáte garáž jako druhou zónu s teplotou dle projektu....
Odpovídá:  Ing. Marcela Kovářová - EKIS Vsetín Městský úřad
13.9.22 / dotaz č. 142496
Dobrý den, děkuji za Váš dotaz. Podle Vašeho popisu předpokládám, že byste chtěl odebírat teplo z potoka a předávat jej do otopné vody v ústředním topení. Jedná se tedy o systém voda-voda....
« | 1 | 2 | 3 | 4 | .. | 389 | »