Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS

Poradna i-EKIS slouží pro zodpovídání dotazů z oblasti úspor energie a využívání obnovitelných energetických zdrojů. Od roku 2001, kdy byla poradna spuštěna, zde bylo zodpovězeno několik tisíc dotazů. Poradna umožňuje vyhledávat v databázi zodpovězených dotazů. Možná, že právě zde najdete informace, které potřebujete. Dříve než položíte nový dotaz, projděte zveřejněné odpovědi. V případě složitějších otázek, které vyžadují osobní konzultaci, kontaktujte některé středisko EKIS.

Pokud nebudete se službami středisek EKIS spokojeni, napište nám na adresu efekt@mpo.cz.

Nenašli jste odpověď?
POLOŽIT NOVÝ DOTAZ

Zobrazit odpovědi k tématu 

Hledat odpověď / dotaz 

27.1.23 / dotaz č. 151564
Dobrý den, z Vašeho popisu chápu, že máte zřejmě zájem o dotaci z programu Nová zelená úsporám light, tj. letos nově spuštěný dotační program, který je určený pro domácnosti složené z lidí v důchodu, invalidity 3....
Odpovídá:  Ing., Ph.D. Pavel Adam - EKIS Brno, OPTIMALIZACE BUDOV
27.1.23 / dotaz č. 151479
Dobrý den, co se týče Vašeho dotazu: - dotace bude proplacena pouze do max. výše dotace, která se počítá z jednotlivých opatření, tj. 12 tis./okno, 18 tis./dveře .. částka se pak bere jako celek .. max. 150 tis. .....
Odpovídá:  Ing., Ph.D. Pavel Adam - EKIS Brno, OPTIMALIZACE BUDOV
26.1.23 / dotaz č. 152093
Dobrý den, všeobecně střediska EKIS pro rok 2022 skončila svoji činnost k datu 31.12.2022, do termínu 30.11.2022 byl termín k podání žádostí na MPO k udělení statutu střediska EKIS na rok 2023....
Odpovídá:  Ing. Václav Šafařík - EKIS Hustopeče RENVODIN-ŠAFAŘÍK
26.1.23 / dotaz č. 151987
Vážená paní, děkuji za váš dotaz. Na dálku nelze posoudit, zda je možné vypnout dodávku tepla pro jeden ze vchodů, které mají společný zdroj tepla (předávací stanici). ...
Odpovídá:  Ing. Karel Srdečný - EKIS České Budějovice Ekowatt
25.1.23 / dotaz č. 151506
Dobrý den, ke stanovení adekvátní tloušky izolace je nutné znát přesnou skladbu stávající konstrukce. Na základě známé skladby se vypočte součinitel prostupu tepla konstrukce, jehož výpočet je daný normou ČSN....
Odpovídá:  Ing. Lucie Kaplanová - EKIS Praha Enviros
25.1.23 / dotaz č. 151701
Dobrý den, pokud je Vaše maminka vlastníkem nebo spoluvlastníkem rodinného domu, má v něm hlášen trvalý pobyt před 12.9.2022 a v její domácnosti žije sama nebo společně s jinou osobou, která pobírá starobní nebo invalidní důchod 3....
Odpovídá:  Ing. Lubomír Tichý - EKIS Rakovník Ing. Tichý
25.1.23 / dotaz č. 151703
Dobrý den. Děkuji za Váš dotaz a zájem o poradenství. Způsob řešení připojovací spáry je popsán v technologickém předpisu pro montáž oken. Ten by měl každý výrobce a dodržovat každá montážní firma, která daná okna osazuje. ...
Odpovídá:  Ing. Jiří Veselý - EKIS České Budějovice Energy Centre
25.1.23 / dotaz č. 151627
Dobrý den, základními podmínkami pro získání finanční podpory z programu NZÚ Light jsou: 1. Žadatel musí být vlastníkem/spoluvlastníkem budovy 2. Žadatel zde musí mít trvalé bydliště (před 12.9.2022)...
Odpovídá:  Ing. Martin Horník - M-EKIS Praha Ing. Horník
25.1.23 / dotaz č. 151679
Dobrý den, Podle informací z dotazu se domnívám, že NZU Light se na vás nevztahuje, protože starobní důchod pobírá jen jeden z členů domácnosti. Výtah z podmínek:...
25.1.23 / dotaz č. 151299
Dobrý den, NZÚ Light je s ohledem na podmínky jednorázovou akcí (podmínky pro žadatele, kapitola 2.4 písm. b): „V rámci této výzvy nelze na jeden RD uplatnit více žádostí“)....
« | 1 | .. | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | .. | 433 | »