Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS

Poradna i-EKIS slouží pro zodpovídání dotazů z oblasti úspor energie a využívání obnovitelných energetických zdrojů. Od roku 2001, kdy byla poradna spuštěna, zde bylo zodpovězeno několik tisíc dotazů. Poradna umožňuje vyhledávat v databázi zodpovězených dotazů. Možná, že právě zde najdete informace, které potřebujete. Dříve než položíte nový dotaz, projděte zveřejněné odpovědi. V případě složitějších otázek, které vyžadují osobní konzultaci, kontaktujte některé středisko EKIS.

Pokud nebudete se službami středisek EKIS spokojeni, napište nám na adresu efekt@mpo.cz.

Nenašli jste odpověď?
POLOŽIT NOVÝ DOTAZ

Zobrazit odpovědi k tématu 

Hledat odpověď / dotaz 

13.11.23 / dotaz č. 177173
Dobrý den, na výměnu oken je možné využít několik dotačních titulů. Jedná se o tyto programy: 1. Nová zelená úsporám: Light 2. Nová zelená úsporám: Oprav dům po babičce 3. Nová zelená úsporám: Standard ...
Odpovídá:  Ing. Martin Horník - M-EKIS Praha Ing. Horník
13.11.23 / dotaz č. 177196
Dobrý den, technické požadavky na realizaci se odvíjí od typu opatření. ZATEPLENÍ FASÁDY: Požadovaná celková minimální tloušťka nové tepelné izolace je 200 mm....
Odpovídá:  Mgr. Jindřich Syrový ml. - EKIS Kolín SIGREEN
13.11.23 / dotaz č. 176621
Odpovídá:  Ing., Ph.D. Pavel Adam - EKIS Brno, OPTIMALIZACE BUDOV
Téma:  Vytápění
13.11.23 / dotaz č. 177190
Dobrý den, děkuji za položený dotaz. Ano o dotaci můžete žádat, musí být ale dodrženy technické paramety zateplení. Ve Vašen případě dodržení min, 10% úspor energie a mocnost zateplení musí dodržet podmínky NZÚ. Uznatelené náklady jsou od 1.1....
Odpovídá:  Ing. Pavel Konečný - EKIS Uherský Brod Ing. Konečný
12.11.23 / dotaz č. 177148
Dobrý den, Pro dotační podporu energeticky úsporných opatření rodinných domů je určen dotační titul „NZÚ rodinné domy“. Podporována jsou opatření, která splňují dotační podmínky a byla realizována a uhrazena po 1. lednu 2021....
12.11.23 / dotaz č. 176633
12.11.23 / dotaz č. 176632
Dobrý den, návrh energeticky úsporných opatření (NEO) je formou bezplatného poradenství EKIS a M-EKIS. Jedná se o koncepční návrh energeticky úsporných opatření a posouzení jejich přínosu - např....
12.11.23 / dotaz č. 169208
Dobrý den, v krátkosti a bez bližšího seznámení se stavem budovy bych doporučil zateplení minerální vlnou v kontaktním zateplovacím systému. Je zde zapotřebí použít k tomu určené lepidlo a stěrku na výztužnou vrstvu s perlinkou....
Odpovídá:  František Peštál - M-EKIS Třebíč, František Peštál
9.11.23 / dotaz č. 176405
Dobrý den, Váš dotaz směřuje na dotační program Nová zelená úsporám, HOUSEnerg - Rodinné domy, s výzvou vyhlášenou v září 2023. Výměna střešních oken a zateplení střechy spadá do Oblasti A – Zateplení....
Odpovídá:  Doc., Ing., Ph.D. Jan Pašek - Ekis Plzeň Západočeská univerzita
9.11.23 / dotaz č. 176602
Vážený pane inženýre, pro splnění kritérií dotace NZÚ "Oprav dům po babičce" je nutné splnit všechny parametry uvedené tabulce č.3 "Závazných pokynů pro žadatele"....
9.11.23 / dotaz č. 175540
Dobrý den, pokud dobře rozumím dotazu, zajímáte se o dotační program Nová zelená úsporám light pro tzv. nízkopříjmové domácnosti. Pokud je Vaše maminka (spolu)vlastníkem rodinného domu, kde je přihlášena k trvalému pobytu před 12.9....
Odpovídá:  Doc., Ing., Ph.D. Jan Pašek - Ekis Plzeň Západočeská univerzita
9.11.23 / dotaz č. 176300
Odpovídá:  Mgr. Jindřich Syrový ml. - EKIS Kolín SIGREEN
8.11.23 / dotaz č. 175976
Dobrý den, v závazných pokynech Nová zelená úsporám Light je uvedeno, že zateplení musí výškově pokrývat vytápěnou část domu. Pokud sokl výškově dosahuje pouze do nevytápěného sklepa není to z hlediska NZÚ problém....
Odpovídá:  Ing. Silvie Kukelková - M-EKIS 3M74 Ostrava, Ing. Silvie Kukelková
8.11.23 / dotaz č. 176267
Dobrý den, dotační program NZÚ Light nerozlišuje, zda je oprávněným zpracovatelem odborného posudku a zprávy o provedených opatřeních energetický specialista pro zpracování energetického auditu a energetického posudku nebo jen pro zpracování...
« | 1 | .. | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | .. | 491 | »