Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS

Poradna i-EKIS slouží pro zodpovídání dotazů z oblasti úspor energie a využívání obnovitelných energetických zdrojů. Od roku 2001, kdy byla poradna spuštěna, zde bylo zodpovězeno několik tisíc dotazů. Poradna umožňuje vyhledávat v databázi zodpovězených dotazů. Možná, že právě zde najdete informace, které potřebujete. Dříve než položíte nový dotaz, projděte zveřejněné odpovědi. V případě složitějších otázek, které vyžadují osobní konzultaci, kontaktujte některé středisko EKIS.

Pokud nebudete se službami středisek EKIS spokojeni, napište nám na adresu efekt@mpo.cz.

Nenašli jste odpověď?
POLOŽIT NOVÝ DOTAZ

Zobrazit odpovědi k tématu 

Hledat odpověď / dotaz 

13.9.22 / dotaz č. 142544
13.9.22 / dotaz č. 142650
Dobrý den, Zda jsou tepelná čerpadla země/voda výhodnější než se systémem vzduch/voda je otázka pohledu na věc. Tepelná čerpadla země/voda existují ve dvou základních variantách, a to s hlubinným vrtem a plošným kolektorem....
13.9.22 / dotaz č. 142652
Vážená paní, děkujeme za váš dotaz. Větrná elektrárna potřebuje stavební povolení podle zákonač.183/2006 Sb. Doporučuji tedy nechat zpracovat jednoduchou projektovou dokumentaci a požádat stavební úřad o stavební povolení....
Odpovídá:  Ing. Jan Truxa - EKIS Praha Ekowatt
13.9.22 / dotaz č. 142489
Dobrý den. Ano, nyní platí, že výrobce elektřiny z FVE nad 10 kWp výkonu musí mít přidělenou licenci od Energetického regulačního úřadu. ...
12.9.22 / dotaz č. 142187
Pokud se jedná o rodinný dům, dotace Nová zelená úsporám na výměnu zdroje tepla se vylučuje, protože topíte plynem a to program neumožňuje....
Odpovídá:  Ing. Karel Šafařík - EKIS Praha Anylopex
11.9.22 / dotaz č. 142158
Dobrý den, PENB pro Změnu zdroje tepla a hlavně pro změnu v užívání stavby je třeba mít zpracován dle platné vyhlášky - tedy: 264/2020 Sb. Vyhláška o energetické náročnosti budov. Vyhláška 148/2007 byla touto vyhláškou nahrazena....
Odpovídá:  Ing., Ph.D. David Sýkora - EKIS Ostrava Ing. Sýkora
7.9.22 / dotaz č. 142195
Dobrý den dotaci na FVE získat lze. Jedna z možností je dotační titul Úspora energie(OPTAK) detaily výzvy naleznete zde https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/uspory-energie---vyzva-i--op-tak--269244....
Odpovídá:  Ing. Ondřej Hlaváč - EKIS Pardubice EPP Bohemia
7.9.22 / dotaz č. 142324
Umístění vložky do komínu s povrchovou vrstvou dehtu není optimálním řešením. Zděné komíny jsou provedeny z plných pálených cihel, které mají nasákavost min....
Odpovídá:  Ing. Walter Sodomka - EKIS Kamenice APOKS
Téma:  Vytápění
6.9.22 / dotaz č. 142159
Dobrý den, Pomoc od státu obdrží všechny domácnosti, které mají smlouvu s dodavatelem elektřiny bez ohledu na to, jestli používají primárně plyn, elektřinu, nebo jestli mají vytápění zajištěno přes centrální vytápění či domovní kotelny. 23....
Odpovídá:  Ing., Ph.D. Jiří Tencar - EKIS Praha Ecoten
6.9.22 / dotaz č. 142157
Dobrý den, ve studii je neprávně orientovaná severka, z fotomapy vyplývá, že hřeben střechy novostavby je orientovaný ve směru SZZ-JVV. JJZ polovina střechy je tedy vhodná pro osazení FV panelů....
Odpovídá:  Doc., Ing., Ph.D. Jan Pašek - Ekis Plzeň Západočeská univerzita
6.9.22 / dotaz č. 142405
Dobrý den, podrobnosti ohledně úsporného tarifu naleznete na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu www.mpo.cz, případně byly zřízeny stránky, kde je zveřejněna kalukalčka k výpočtu výše příspěvku www.energiezamene.cz. ...
Odpovídá:  Ing. Zdeněk Ročárek - EKIS Praha EnergySim
6.9.22 / dotaz č. 142359
Dobrý den, děkuji za položený dotaz. Tuto konstrukci jsem si namodeloval a doporučil bych následující variantu - z pohledu tepelně technických vlastností a současně protipožární odolnostu doporučuji použít min. vatu tl. 300 mm....
Odpovídá:  Ing. Pavel Konečný - EKIS Uherský Brod Ing. Konečný
6.9.22 / dotaz č. 142325
Orientační výpočet byl zpracován pro zděný komín, vyvložkovaný nerezovou, flexi vložkou bez izolace (tepelný odpor komínové konstrukce dopočítán 0,22 m2.K/W). Přívod vzduchu ke spotřebiči je zajištěn z místnost....
Odpovídá:  Veronika Sodomkova - EKIS Kamenice APOKS
Téma:  Vytápění
5.9.22 / dotaz č. 142211
Vážený pane, srdečně Vás zdravím a děkuji za Váš dotaz do poradny i-EKIS. Instalací FVE systému musíte splnit požadavky dle energetického zákona a to buď do 10kW instalovaného výkonu bez licence nebo nad 10kW s licencí....
Odpovídá:  Ing. Ladislav Jůna - EKIS Praha Ing. Jůna
« | 1 | .. | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | .. | 389 | »