Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS

Poradna i-EKIS slouží pro zodpovídání dotazů z oblasti úspor energie a využívání obnovitelných energetických zdrojů. Od roku 2001, kdy byla poradna spuštěna, zde bylo zodpovězeno několik tisíc dotazů. Poradna umožňuje vyhledávat v databázi zodpovězených dotazů. Možná, že právě zde najdete informace, které potřebujete. Dříve než položíte nový dotaz, projděte zveřejněné odpovědi. V případě složitějších otázek, které vyžadují osobní konzultaci, kontaktujte některé středisko EKIS.

Pokud nebudete se službami středisek EKIS spokojeni, napište nám na adresu efekt@mpo.cz.

Nenašli jste odpověď?
POLOŽIT NOVÝ DOTAZ

Zobrazit odpovědi k tématu 

Hledat odpověď / dotaz 

30.1.24 / dotaz č. 184078
Dobrý den, ano PENB jsme schopni znovu zpracovat. Stávající PENB se zpracovával dle Vyhlášky o energetické náročnosti budov č. 78/2013, nyní je již v platnosti Vyhláška 264/2020 Sb., kde je upraven i výpočetní postup a software....
Odpovídá:  Ing. Marcela Kovářová - EKIS Vsetín Městský úřad
30.1.24 / dotaz č. 184223
Dobrý den, na takto specifický dotaz bez znalosti bližších parametrů domu a především jeho současných tepelných ztrát nejsme schopni relevantně odpovědět....
Odpovídá:  Martin Dostálek - EKIS Ústí nad Orlicí Techprojekt
Téma:  Vytápění
29.1.24 / dotaz č. 184025
Dobrý den, z formulace dotazu soudím, že se ptáte na dotační program Nová zelená úsporám light. Ten byl od 17.1.2024 rozšířen i na podporu výměny oken v bytech v bytových domech. Cituji z podmínek, které se týkají Vašeho dotazu:...
Odpovídá:  Doc., Ing., Ph.D. Jan Pašek - Ekis Plzeň Západočeská univerzita
29.1.24 / dotaz č. 183368
Dobrý den, z formulace dotazu soudím, že se ptáte na dotační program Nová zelená úsporám light. Ten byl od 17.1.2024 rozšířen i na podporu výměny oken v bytech v bytových domech. Cituji z podmínek, které se týkají Vašeho dotazu:...
Odpovídá:  Doc., Ing., Ph.D. Jan Pašek - Ekis Plzeň Západočeská univerzita
29.1.24 / dotaz č. 183282
Dobrý den Žádat lze i dílčími kroky, ale vždy je lepší zateplit celý bytový dům. Při dílčím fasády (nevím plochu ani procento fasády které chcete zateplit) lze získat dotaci v hodnotě 700 Kč/m2 fasády 2200 Kč/m2 na okna Dveře....
Odpovídá:  Ing. Josef Březík - EKIS Přerov Ing. Josef Březík
29.1.24 / dotaz č. 183157
Dobrý den, dle podmínek NZU-light: "Podpora je stanovena za běžný metr délky zateplené stěny, měřené vodorovně po vnějším obvodu domu. Celková délka se zaokrouhluje na celé metry směrem nahoru....
Odpovídá:  Ing., Ph.D. Pavel Adam - EKIS Brno, OPTIMALIZACE BUDOV
29.1.24 / dotaz č. 183924
Dobrý den paní Gregorová, NZÚ Light umožňuje získat prostředky na zateplení a renovace nízkopříjmovým domácnostem a je určena pro vlastníky a spoluvlastníky rodinných domů z řad seniorů a lidí pobírajících dávky na bydlení....
29.1.24 / dotaz č. 183210
Dobrý den, v prvé řadě bych s tímto záměrem kontaktoval zpracovatele PENB. Odborný posudek pro dotaci "Oprav dům po babičce" je v zásadě stavební projekt a energetické hodnocení budovy....
27.1.24 / dotaz č. 183248
Vážený pane, v souvislosti s Vaším dotazem je potřebné vycházet ze současných nových podmínek pro NZÚ Light ze 17.1.2024, které už ve svém znění nově pracují s dětskými přídavky a s byty v bytových domech....
Odpovídá:  Ing. Pavel Svoboda - EKIS Olomouc Ing. Svoboda
26.1.24 / dotaz č. 183912
Dobrý den, obecně u všech budov, ve kterých je navrženo vytápění nebo chlazení se uplatní požadavky zákona 406/2000 Sb., v aktualizovaném znění. Předpokládám, že se jedná o novostavby těchto budov. ...
Odpovídá:  Ing. Zdeněk Ročárek - EKIS Praha EnergySim
26.1.24 / dotaz č. 183853
Odlučovač pevných částic je finální součástí procesu optimalizace spotřebiče z hlediska emisí a je primárně zaměřen na nejjemnější pevné částice. Tedy částice menší než PM10 (10 mikrometrů). Funkčnost na větší částice je omezená....
Odpovídá:  Ing. Walter Sodomka - EKIS Kamenice APOKS
26.1.24 / dotaz č. 183240
Orientační výpočet byl zpracován pro původní zděný komín o rozměru 200x200 mm dodatečně opatřený nerezovou vložkou bez izolace (tepelný odpor komínové konstrukce dopočítán 0,2 m2.K/W – cihla tl. 136 mm)....
Odpovídá:  Veronika Sodomkova - EKIS Kamenice APOKS
Téma:  Vytápění
25.1.24 / dotaz č. 182982
Vážený pane, bohužel v tomto roce nedisponujeme, alespoň prozatím, odborníkem, který by Vám mohl odborně poradit. Měli jsme, skončila mu certifikace a tak jsme s ním ukončili spolupráci. Prosím , obraťte se na jiné středisko....
Odpovídá:  Mgr. Jaromír Vegr - EKIS Sedlec - Prčice, APE
25.1.24 / dotaz č. 182971
Dobrý den, o uvedenou dotaci je nutno žádat komplexně, tedy pokud máte zájem jak o zateplení , tak o ohřev vody, doporučujeme se spojit s více odborně fundovaným odborníkem MAS (místní akční skupina) Nemusí být místně příslušná....
Odpovídá:  Mgr. Jaromír Vegr - EKIS Sedlec - Prčice, APE
25.1.24 / dotaz č. 183899
Hezký den. OD 17.1. 2024 je vyhlášena aktualizovaná výzva NZU-L, kde jsou pravodla pro podporu ohřevu TV ve sručnosti následující: Podpora fotovoltaického ohřevu TV: - minimální instalovaný výkon FVe 2,0 kWp...
25.1.24 / dotaz č. 183897
Hezký den. Od 17.1.2024 je vyhlášena další výzva NZU-L, kde jsou pravidla pro podporu fotovoltaiky pro ohřev TV ve stručnosti následující: - min. požadavek na instalovaný výkon v panelech 2,0 kWp...
« | 1 | .. | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | .. | 500 | »