MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS

Poradna i-EKIS slouží pro zodpovídání dotazů z oblasti úspor energie a využívání obnovitelných energetických zdrojů. Od roku 2001, kdy byla poradna spuštěna, zde bylo zodpovězeno několik tisíc dotazů. Poradna umožňuje vyhledávat v databázi zodpovězených dotazů. Možná, že právě zde najdete informace, které potřebujete. Dříve než položíte nový dotaz, projděte zveřejněné odpovědi. V případě složitějších otázek, které vyžadují osobní konzultaci, kontaktujte některé středisko EKIS.

Pokud nebudete se službami středisek EKIS spokojeni, napište nám na adresu efekt@mpo.cz.

Nenašli jste odpověď?
POLOŽIT NOVÝ DOTAZ

Zobrazit odpovědi k tématu 

Hledat odpověď / dotaz 

29.9.21 / dotaz č. 131330
Není nám znám žádný právně závazný legislativní předpis, který by tuto problematiku konkrétně řešil. Pouze pro jednovrstvé zděné komíny lze uplatnit článek 6.2.1.5 ČSN 73 4201, který říká, že v komínovém tělesem mohou být rýhy např....
Odpovídá:  Ing. Walter Sodomka - EKIS Kamenice APOKS
Téma:  Legislativa
28.9.21 / dotaz č. 131186
Dobrý den. Děkuji za Váš dotaz a zájem o naše poradenství. Tepelně technické vlastnosti rodinného domu vystavěného v 80-letech minulého století odpovídaly tehdejším nízkým požadavkům na tepelné izolace....
Odpovídá:  Ing. Jiří Veselý - EKIS České Budějovice Energy Centre
Téma:  Vytápění
27.9.21 / dotaz č. 131003
Orientační výpočet spalinové cesty byl proveden pro stávající zděný komín s osinkocementovou vložkou DN 200 mm (účinná výška komínu je 8 m), do kterého je připojen kotel na dřevo....
Odpovídá:  Veronika Sodomkova - EKIS Kamenice APOKS
Téma:  Vytápění
26.9.21 / dotaz č. 131329
§ 6a zákona 406/2000 Sb. v platném znění ukádá u provozovaného systému vytápění budovy nebo kombinovaného systému vytápění a větrání budovy se jmenovitým výkonem nad 70 kW provádět pravidelnou kontrolu systému vytápění. Jeho součástí je m.j....
Odpovídá:  Ing. Jiří Malkovský - EKIS Vysoké Mýto Czechia-Moravia
24.9.21 / dotaz č. 131263
Dobrý den, předpokládám, že změna se řeší v rámci změny stavby před dokončením. PENB se tedy řeší podle legislativy, která platila v den podání žádosti o stavební povolení, čili ano podle původní vyhlášky. S pozdravem...
Odpovídá:  Ing., Ph.D. Jiří Tencar - EKIS Praha Ecoten
22.9.21 / dotaz č. 130819
Dobrý den,

děkujeme za Váš dotaz. Bohužel dotační program Nová zelená úsporám nepodporuje přechod z plynu na plyn, tudíž dotaci žádat nelze.

Přeji hezký den....
Odpovídá:  Ing. Pavlína Šicová - EKIS Brno ENKIS
20.9.21 / dotaz č. 130717
Zdravím Vás, plynový kondenzační kotel a teplovodní radiátorová otopná soustava je standardní prověřené a spolehlivé řešení vytápění domů. Volba typu velikosti radiátoru je pak dána teplenou ztrátu objektu a uvažovaným tepelným spádem otopné vody....
Odpovídá:  Ing. Pavel Koníř - EKIS Ústí nad Labem Drakisa
Téma:  Vytápění
20.9.21 / dotaz č. 130886
Dobrý den, vhodnější volbou v naprosté většině případů je jeden zdroj pro celou budovu. Následně záleží na možnostech vaší lokality. Předpokládám že "málá obec" nemá CZT a rozvody. Zůstává následně možnost plynu, pokud zde je....
Odpovídá:  Ing. Libor Hrubý - EKIS Brno CPD
20.9.21 / dotaz č. 130651
Dobrý den, neznám další návaznosti a rozměry otvoru, ale řešení pomocí I nosníku není ideální hned z několika důvodů. Prví je již vámi zmiňovaný tepelný most. Ocel má samozřejmě jiné tepelně izolační vlastnosti než má vápenopískové zdivo....
Odpovídá:  Ing. Libor Hrubý - EKIS Brno CPD
20.9.21 / dotaz č. 130906
Seznam soudních znalců je veden centrálně a jsou tyto osoby veřejně dohledatelné. Ano i z důvodu teritoriality - aby případný znalec byl pokud možno co nejblíže. ...
Odpovídá:  Ing., LL.M., MBA Petr Maule - EKIS Plzeň CNE
Téma:  Ostatní
15.9.21 / dotaz č. 130666
Dobrý den, děkujeme za dotaz. V Závazných pokynech pro žadatele a příjemce podpory z podprogramu Nová zelená úsporám Rodinné domy v rámci třetí výzvy k podávání žádostí je v kapitole 11 – Základní definice užívaných pojmů a zkratek u hesla Rodinný...
Odpovídá:  Ing. Zdeněk Krejčí - EKIS České Budějovice Energy Centre
10.9.21 / dotaz č. 130077
Dobrý den, firem s obdobnými referencemi je mnoho, ale v rámci této bezplatné konzultace pod záštitou MPO není možné firmy prezentovat a dělat jim reklamu. Mohu vám je napsat do emailu či v rámci telefonické konzultace....
Odpovídá:  Ing.,Ph.D. Petr Kotek - EKIS Jablonec nad Nisou, EnergySim
9.9.21 / dotaz č. 130280
Dobrý den, Děkuji za Váš dotaz. Současný program Nová zelená úsporám neumožňuje podporu rekonstrukce takového objektu (budova v KN zapsaná jako rekreační objekt), nicméně dle avizovaných změn bude možné tyto objekty podpořit v navazující výzvě,...
Odpovídá:  Ing. Lukáš Pučelík - EKIS Praha Porsenna
9.9.21 / dotaz č. 130330
Vážený pane, děkuji za váš dotaz. Pokud kotelnu v areálu provozujete vy jako majitel areálu, nepotřebujete licenci pro podnikání v energetice a nevztahuje se na vás zákon č 458/2000 Sb (energetický zákon). Viz stanovisko ERÚ: ...
Odpovídá:  Ing. Jan Truxa - EKIS Praha Ekowatt
8.9.21 / dotaz č. 130218
Je pravdou, že přechod na spalování pelet vyžaduje často úpravu spalinové cesty. Ovšem zcela nezbytnou podmínkou je jednak technické zdůvodnění proč nevyhovuje stav současný a jednak návrh nového stavu, který je technicky obhajitelný....
Odpovídá:  Ing. Walter Sodomka - EKIS Kamenice APOKS
Téma:  Vytápění
« | 1 | 2 | 3 | 4 | .. | 356 | »