Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS

Poradna i-EKIS slouží pro zodpovídání dotazů z oblasti úspor energie a využívání obnovitelných energetických zdrojů. Od roku 2001, kdy byla poradna spuštěna, zde bylo zodpovězeno několik tisíc dotazů. Poradna umožňuje vyhledávat v databázi zodpovězených dotazů. Možná, že právě zde najdete informace, které potřebujete. Dříve než položíte nový dotaz, projděte zveřejněné odpovědi. V případě složitějších otázek, které vyžadují osobní konzultaci, kontaktujte některé středisko EKIS.

Pokud nebudete se službami středisek EKIS spokojeni, napište nám na adresu efekt@mpo.cz.

Nenašli jste odpověď?
POLOŽIT NOVÝ DOTAZ

Zobrazit odpovědi k tématu 

Hledat odpověď / dotaz 

29.11.23 / dotaz č. 178841
Orientační výpočet byl zpracován pro vícevrstvý nerezový komín (do výpočtu zvolen RAAB – DW, tepelný odpor komínové konstrukce dle prohlášení o vlastnostech 0,41 m2.K/W). Ve výpočtu je přívod vzduchu ke spotřebiči řešen samostatným kanálem pr....
Odpovídá:  Veronika Sodomkova - EKIS Kamenice APOKS
Téma:  Vytápění
28.11.23 / dotaz č. 179292
Dobrý den, limit pro fotovoltaiku je v podstatě pouze veliskost zásobníku 45 [l/m2], takže pro 4kWp potřebujete minimálně 180litrů zásobníku, pozor reálného objemu ne všechny zásobníky označené např....
Odpovídá:  Ing. Petr Chalupník - M-EKIS Karlovy Vary Ing. Chalupník
27.11.23 / dotaz č. 179078
Vážená paní, děkuji za váš dotaz. Dotační program Nová zelená úsporám (NZÚ) nabízí tři úrovně dotací, podle toho, jaké parametry bude mít dům po zateplení....
Odpovídá:  Ing. Karel Srdečný - EKIS České Budějovice Ekowatt
26.11.23 / dotaz č. 178992
Dobrý den, na výměnu oken a vstupních dveří byste mohli žádat dotaci v programu NZÚ Light. Dotace na 1 okno je 12 000 Kč, na vstupní dveře pak 18 000 Kč, max. celková částka dotace je 150 000 Kč na zateplení a výměnu oken....
26.11.23 / dotaz č. 178013
Dobrý den, v rámci dotačního programu NZÚ Light je možné čerpat podporu mj. na výměnu oken. Dotaci tedy bude možné získat pouze na vyměněná střešní okna, nikoliv na nová okna, která jste dodatečně implementoval do konstrukce střechy....
24.11.23 / dotaz č. 177778
Dobrý den, pro bytové domy je od 19.9.2023 spuštěná navazující výzva dotačního programu Nová zelená úsporám (NZÚ), ve které lze podpořit energeticky úsporná opatření v bytových domech....
24.11.23 / dotaz č. 178395
Dobrý den, ve vašem případě by bylo určitě vhodné provést prohlídku budovy a osobní konzultaci na místě, eventuálně zpracovat NEO studii, jako návrh a doporučení dalšího postupu snižování energetické náročnosti budovy, včetně využití státní...
24.11.23 / dotaz č. 178766
23.11.23 / dotaz č. 177901
Dobrý den, ohledně fungování vzduchotechniky s rekuperací a jejím praktickém fungování doporučuji navštívit realizované pasivní domy a mluvit s uživateli těchto domů, kteří Vám mohou říct svoje zkušenosti....
Odpovídá:  Martin Petr - EKIS Brno CPD
23.11.23 / dotaz č. 178456
Dobrý den, indukční vaření je jednou z nejúčinnějších variant vaření díky tomu, že se neohřívá plotýnka ani okolní vzduch. Podmínkou je vhodné nádobí, které chápu, že tedy máte pořízené....
Odpovídá:  DiS. Ondřej Pokorný - EKIS České Budějovice Energy Centre
Téma:  Ostatní
22.11.23 / dotaz č. 178512
Připojování spotřebičů na komíny obecně řeší ČSN 73 4201, případně ČSN EN 15 287. Ani jedna z těchto norem, ani nadřízené předpisy ovšem neřeší detaily, které by standardně měly být součástí montážních návodů jednotlivých výrobců....
Odpovídá:  Ing. Walter Sodomka - EKIS Kamenice APOKS
Téma:  Vytápění
22.11.23 / dotaz č. 178500
Dobrý den, Výčtem uvedených prvků stavebních konstrukcí či dílčích souvisejících nebo nesouvisejících (nepodporovaných) opatření jste si patrně spletla dotační program....
Odpovídá:  Ing., LL.M., MBA Petr Maule - EKIS Plzeň CNE
21.11.23 / dotaz č. 178471
Dobrý den, v případě náhrady plynového kotle stáří nad 20 let je podporována pouze instalace tepelného čerpadla vzduch/voda. A to za předpokladu, že RD bude mít třídu energetické náročnosti obálky budovy nejvýše D ......
Odpovídá:  Ing. Vojtěch Bílek ml. - EKIS Veselí nad Moravou Ing. Bílek
Téma:  Vytápění
21.11.23 / dotaz č. 177391
Dobrý den, dotaz č. 1: Kontrola systému vytápění nebo kombinovaného systému vytápění a větrání se vztahuje na přístupné části zdroje tepla, systém rozvodu a sdílení tepelné energie, systém regulace a automatizační a řídicí systém. (V38/2022 Sb....
Odpovídá:  Ing. Karel Pejchal - EKIS Praha Enviros
Téma:  Vytápění
21.11.23 / dotaz č. 177514
21.11.23 / dotaz č. 178358
Problematiku řeší ustanovení bodu 3.2.1.4 - Zateplení podlahy nad nevytápěným suterénem. Ano maximální částka dotace je 60.000 Kč. Toto je částka absolutní a nezávisí na nákladech, protože je možné provedení i svépomocí u tohoto typu opatření....
Odpovídá:  Ing., LL.M., MBA Petr Maule - EKIS Plzeň CNE
« | 1 | 2 | 3 | 4 | .. | 491 | »