MPO Efekt - energie efektivně
 INFORMAČNÍ PORTÁL Ministerstva průmyslu a obchodu
    O PODPOŘE ENERGETICKÝCH ÚSPOR A VYUŽITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

Publikace

V této rubrice najdete publikace vydané s podporou z Programu EFEKT - Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie.

Aktualizace vstupů nákladového optima budov v ČR podle článku 5 směrnice EPBD II

Rok vydání: 2016
Velikost: 3.7 MB
Zdroj: SEVEN, STŘEDISKO PRO EFEKTIVNÍ VYUŽÍVÁNÍ ENERGIE
Stáhněte zde:   http://www.mpo-efekt.cz/uploads/7799f3fd595eeee1fa66875530f33e8a/aktualizace-nakladoveho-optima-v10.pdf

V roce 2010 přijal Evropský parlament směrnici 2010/31/EU o energetické náročnosti budov (EPBD II). Členské státy měly za povinnost v souladu s touto směrnicí zavést do roku 2012 právní předpisy vyžadující snížení energetické náročnosti nových i rekonstruovaných budov. Konkretizaci snížení energetické náročnosti v budovách musí provést jednotlivé členské státy na základě nákladově optimální úrovně tak, aby legislativně vyžadovaná opatření byla nákladově efektivní. EU požaduje, aby byly vstupní údaje pro výpočty nákladově optimální úrovně nejpozději v roce 2017 aktualizovány.
Publikace prezentuje odborné veřejnosti, podnikatelům ve stavebnictví, developerům a pracovníkům příslušných úřadů podílejících se, nebo zodpovědných za transformaci uvedené směrnice do českých právních předpisů, výsledky přepočtu vstupů nákladově optimalizačních výpočtů. Tyto výpočty nákladového optima různých typů budov mají reprezentovat podklad užitý při nastavení výpočtových parametrů a hodnotících kritérií. Publikace by měla zároveň sloužit pro propagaci nákladově optimálního řešení budov pro odbornou veřejnost.
Konkrétním výstupem je publikace obsahující přepočtená nákladově optimální řešení typických opatření snižujících potřebu energie v nových a rekonstruovaných budovách, publikace porovnává změny s původními výpočty provedenými v roce 2013.

Aktuality 

 • NOVÁ VERZE TEXTU PROGRAM 2017-2021

  10.10.2017 Právě byl zveřejněn mírně pozměněný text programu EFEKT 2017-2021.
  Stáhnout
 • EFEKT 2017 - metodický pokyn pro žádost o dotaci na ÚSPORNÉ PROJEKTY SE ZÁSADAMI DOBRÉ PRAXE

  31.03.2017 MPO vydalo metodický pokyn jak správně vytvořit žádost o dotaci v aktivitě 2F "Příprava realizace kvalitních energeticky úsporných projektů se zásadami dobré praxe".
  Stáhnout
 • EFEKT 2017 - metodický pokyn pro žádost o dotaci na VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

  11.12.2016 MPO vydalo metodický pokyn jak správně vytvořit žádost o dotaci na rekonstrukci veřejného osvětlení, jaký má být energetický audit a dlaší podrobnosti. Tento pokyn je velmi důležitý pro žadatele o dotaci na VO.
  Stáhnout


© MPO 2008. Kontakt na správce webu:
Realizoval: EkoWATT. Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect