MPO Efekt - energie efektivně
 INFORMAČNÍ PORTÁL Ministerstva průmyslu a obchodu
    O PODPOŘE ENERGETICKÝCH ÚSPOR A VYUŽITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

Publikace

V této rubrice najdete publikace vydané s podporou z Programu EFEKT - Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie.

Energetický management pro veřejnou správu - příručka pro energetické manažery

Rok vydání: 2016
Velikost: 14 MB
Zdroj: Porsenna, o.p.s.
Stáhněte zde:   http://www.mpo-efekt.cz/uploads/7799f3fd595eeee1fa66875530f33e8a/prirucka-em-porsenna-efekt-30012017_1.pdf

Je jen málo dalších oborů, které by vyžadovaly tak multidisciplinární přístup, jako je energetický management. Není podstatné, zda za základ položíme elektroenergetiku, elektrotechniku nebo stavební obory.
K tomu je potřeba přidat oblast hygieny práce ve vztahu ke kvalitě prostředí na pracovištích, ve školských i zdravotnických zařízeních. Důležitá je také práce s lidmi, manažerské schopnosti jsou vítány, vhod přijdou i znalosti z oboru psychologie a vyjednávání. Schopnost jednat s lidmi je klíčová, v oblasti motivace a chování uživatelů budov a zařízení spočívá více než 50 % veškerého potenciálu úspor. Energetický manažer se také nezřídka musí orientovat v otázkách ekonomiky i práva…
Tyto všechny dovednosti mohou však zůstat nevyužity, pokud za sebou energetický manažer nemá podporu vedení kraje, města, či příspěvkové organizace a jasný a silný mandát k výkonu své funkce.
Energetický management bez energetického manažera je jako loď bez kapitána. Třebaže se toto přirovnání může zdát nadnesené, faktem praxí ověřeným je, že pozice energetika je do značné míry specifická a výjimečná a i proto ji nelze kvalitně nahradit například externím zajištěním energetického managementu.
Z praktického pohledu je podstatné zodpovědět si základní otázky:
Vyplatí se nám energetický management a je pro nás přínosem?
Co má energetický management přinést právě naší organizaci?
Jaké procesy a činnosti nám má pomoci zlepšit nebo nově zavést?
Je již zavedený energetický management ideální či vyžaduje revizi, zdokonalení, úpravy?

Na energetický management můžeme pohlížet například ve smyslu normy ČSN EN ISO 50001. tento pohled je na jednu stranu systematický, na druhou stranu může být pro řešení konkrétních provozních záležitostí vnímán jako málo praktický. V této publikaci pojmy a ustanovení ISO 50001 mají pouze doplňující roli.
Princip energetického managementu spočívá v systematickém a dlouhodobém provádění investičně nenáročného souboru opatření s cílem postupného dosahování významných úspor energie, potažmo úspor provozních nákladů a také zlepšení organizace práce.

Aktuality 

 • EFEKT 2017 - metodický pokyn pro žádost o dotaci na ÚSPORNÉ PROJEKTY SE ZÁSADAMI DOBRÉ PRAXE

  31.03.2017 MPO vydalo metodický pokyn jak správně vytvořit žádost o dotaci v aktivitě 2F "Příprava realizace kvalitních energeticky úsporných projektů se zásadami dobré praxe".
  Stáhnout
 • EFEKT 2017 - metodický pokyn pro žádost o dotaci na VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

  11.12.2016 MPO vydalo metodický pokyn jak správně vytvořit žádost o dotaci na rekonstrukci veřejného osvětlení, jaký má být energetický audit a dlaší podrobnosti. Tento pokyn je velmi důležitý pro žadatele o dotaci na VO.
  Stáhnout
 • EFEKT 2016/2017 - PŘÍRUČKA K ON-LINE FORMULÁŘI EDS (příloha č.4) PRO VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

  11.12.2016 Toto je vybraná část příručky pro příjemce dotace Z PROGRAMU efekt 2016/2017 NA VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ. Obsahuje návod, jak je možné nový projekt založit, upravit, smazat, tisknout dokumentace projektu aj. = vytvoření přílohy č. 4.
  Stáhnout


© MPO 2008. Kontakt na správce webu:
Realizoval: EkoWATT. Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect