MPO Efekt - energie efektivně
 INFORMAČNÍ PORTÁL Ministerstva průmyslu a obchodu
    O PODPOŘE ENERGETICKÝCH ÚSPOR A VYUŽITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

EFEKT 2016

B.2 Rekonstrukce otopné soustavy a zdroje tepla

Uzávěrka podání žádosti28.02.2016
Oblast podporyÚspory energie
Typ žadatelesoc. a zdrav. zařízení, kraje, MČ, obce, státní podniky, školy, příspěvkové organizace
Maximální výše podpory [tis. Kč]2000
Maximální výše podpory [%]50
 
Žádost ke staženíb2_zadost_kotelny_2.xlsx [xlsx, 79.8 kB]
Přílohy žádostipříloha č. 3 - Čestné prohlášení o bezdlužnosti [docx, 14.6 kB]
příloha č. 20 - Čestné prohlášení o podpoře de minimis [docx, 27.5 kB]
příloha č. 22 - čestné prohlášení o DPH [docx, 14.6 kB]
seznam uznatelných a neuznatelných nákladů [docx, 25.6 kB]
příloha č. 2 - Čestné prohlášení o veřejné zakázce [docx, 14.2 kB]
Seznam veškerých povinných příloh k této aktivitě je uveden v textu programu EFEKT 2016.

Popis podporovaných aktivit

Dotace je určena ke snížení energetické náročnosti energetického hospodářství budov ve veřejném sektoru, zejména v majetku obce či města, rekonstrukcí otopné soustavy včetně rekonstrukce či výměny topného zdroje . Dotace není určena pro výstavbu nového topného zdroje náhradou za zrušení centrálního zásobování teplem. Dotaci lze žádat pouze na výměnu starého plynového zdroje za nový zdroj s výrazně lepší účinností (např. kondenzační technologie), nebo starého zdroje na tuhá paliva (dřevo, uhlí, koks) za zdroj na tuhá paliva s výrazně lepší účinností. Ostatní informace a výběrová kritéria v plném textu programu.

© MPO 2008. Kontakt na správce webu:
Realizoval: EkoWATT. Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect