MPO Efekt - energie efektivně
 INFORMAČNÍ PORTÁL Ministerstva průmyslu a obchodu
    O PODPOŘE ENERGETICKÝCH ÚSPOR A VYUŽITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

Internetová poradna i-EKIS - Odpověď

tisk

Existuje nějaký závazný předpis (vyhláška, nařízení vlády) nebo technická norma, která by se zabývala požadavky na stavební konstrukce z hlediska prostupu chladu velkokapacitních chladíren či mrazíren?
[ 14.3.17 - dotaz číslo: 78270 - téma: Úsporná opatření v průmyslu ]

Dobrý den,

pro tento typ objektů existuje norma ČSN 14 8102 - Tepelné izolace chladíren a mrazíren, sloužící pro navrhování a provádění tepelných izolací chladíren, mrazíren a podobných prostorů. Tato norma je ve věstníku ÚNMZ označena jako určená, tudíž obsahuje podrobnější technické požadavky na výrobky, vyplývajících z nařízení vlády nebo jiného příslušného technického předpisu, kterým je v tomto případě nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky.

Obecný základní požadavek nařízení vlády zní následovně:
„Výrobky musí být vhodné pro stavby, aby tyto byly (jako celek i jednotlivé části) při respektování hospodárnosti vhodné k určenému využití staveb a zároveň plnily základní požadavky na stavby stanovené přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh.
Tyto základní požadavky musí být při běžné údržbě plněny po dobu ekonomicky přiměřené životnosti za předpokladu působení běžně předvídatelných vlivů na stavby. Výrobek musí udržet technické vlastnosti po dobu jeho ekonomicky přiměřené životnosti, to je po dobu, kdy budou ukazatele vlastností stavby udržovány na úrovni slučitelné s plněním uvedených požadavků na stavby.“

Samotná norma pak ve své anotaci uvádí konkrétní články, které jsou považovány za závazné.

S pozdravem, Petr Šrutka

[ Odpovídá: Ing. Petr Šrutka - EKIS Praha, Seven ]

Aktuality 

 • NOVÁ VERZE TEXTU PROGRAM 2017-2021

  10.10.2017 Právě byl zveřejněn mírně pozměněný text programu EFEKT 2017-2021.
  Stáhnout
 • EFEKT 2017 - metodický pokyn pro žádost o dotaci na ÚSPORNÉ PROJEKTY SE ZÁSADAMI DOBRÉ PRAXE

  31.03.2017 MPO vydalo metodický pokyn jak správně vytvořit žádost o dotaci v aktivitě 2F "Příprava realizace kvalitních energeticky úsporných projektů se zásadami dobré praxe".
  Stáhnout
 • EFEKT 2017 - metodický pokyn pro žádost o dotaci na VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

  11.12.2016 MPO vydalo metodický pokyn jak správně vytvořit žádost o dotaci na rekonstrukci veřejného osvětlení, jaký má být energetický audit a dlaší podrobnosti. Tento pokyn je velmi důležitý pro žadatele o dotaci na VO.
  Stáhnout

© MPO 2008. Kontakt na správce webu:
Realizoval: EkoWATT. Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect