Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Ekonomie energeticky úsporných opatření při uvažování odstranění zanedbané údržby budov

Ekonomické posuzování rentability návratnosti opatření na energeticky vědomou modernizaci budovy je vždy silně ovlivněno podílem nákladů, které je nutné vydat na údržbu budovy a k odstranění vzniklých vad a poruch budovy. Tyto náklady a jimi vyvolaná opatření nepřinášejí úsporu energie a musí být vynaloženy, nemá-li se stát budova nepouživatelnou. Publikace obsahuje přehled výběru typických funkčních dílů na a řešení budov bytových panelových,
bytových tradičních, rodinných domů, školní budovy tradiční a v technologii montovaného skeletu, administrativní budovy a budovy pro zdravotnictví v návaznosti na etapu 2002.
Rok vydání:  2004
Velikost:  0 kB
Zdroj:  STÚ-E, a. s.
Stáhněte zde