Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Indikátory energetické efektivnosti v ČR v kontextu vývoje v EU

Tato brožura prezentuje trendy a dosažený pokrok ve vývoji energetické efektivnosti a náročnosti v České republice na úrovni národního hospodářství a jeho základních sektorů a dále srovnání těchto trendů s vývojem v zemích bývalé
EU15.
Rok vydání:  2004
Velikost:  0 kB
Stáhněte zde