Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Aktualizace databáze a příručky GEMIS (2004)

GEMIS je lineární výpočtový program, který je účinným nástrojem pro zjištění environmentálních a
ekonomických důsledků, které mohou vznikat v případě uskutečnění investičních záměrů,
navrhovaných opatření i systémových změn v oblasti energetických a látkových přeměn v nejrůznějších
průmyslových oborech a dopravě.
Rok vydání:  2004
Velikost:  0 kB
Stáhněte zde