Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Racionalizace v osvětlování venkovních prostor

Cílem příručky je seznámit odbornou i laickou veřejnost s novými evropskými normami pro osvětlení pozemních komunikací, tunelů, architektur, sportovišť, s vazbami mezi nimi a především s racionalizačními trendy, které pomohou snížit energetickou náročnost osvětlovacích soustav venkovního osvětlení.
Rok vydání:  2005
Velikost:  0 kB
Zdroj:  Česká společnost pro osvětlování
Stáhněte zde