Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Hospodárné využití a výroba energie vedoucí ke snižování zátěže životního prostředí

Publikace podává přehled o stávajících energetických zdrojích a nových směrech zajišťování dodávky tepla a elektrické energie, využití obnovitelných a netradičních zdrojů energie. Dále zahrnuje technická řešení vedoucí ke snižování spotřeby tepla pro vytápění, vliv na životní prostředí a možnosti využití finanční podpory při realizaci projektu.
Rok vydání:  2005
Velikost:  0 kB
Stáhněte zde