Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Výroba elektrické energie z biomasy

Cílem produktu je informovat další potenciální zájemce o možnostech výroby el. energie nebo kombinované výroby el. energie a tepla z biomasy ve smyslu doporučení vhodných druhů biomasy pro výrobu energie, druhů zařízení a způsobu jejich provozu pro dosažení co nejvyššího množství vyrobené energie současně s dosažením příznivého ekonomického hodnocení výroby energie.
Rok vydání:  2006
Velikost:  0 kB
Zdroj:  RAEN
Stáhněte zde