Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Postup podle EN pro EA a EP pro budovy v části umělé a denní osvětlení

Publikace je podkladem pro využití nových EN zabývajících se energetickou náročností umělého osvětlení a možností využití osvětlení denním světlem z hlediska možnosti úspor energie v souladu se zákonem č. 406/2000 Sb. v platném znění. Publikace zahrnuje komplexní výčet základních dat, příklad postupu jejich využití při stanovení energetické náročnosti osvětlení budov. Podklady jsou využitelné při přípravě návrhu, projektu budovy, či pro potřebu energetického auditu. V produktu jsou zohledněny zahraniční zkušenosti se zaváděním inteligence ve vybraných administrativních budovách.
Rok vydání:  2006
Velikost:  0 kB
Zdroj:  STÚ-E, a. s.
Stáhněte zde