Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Sborník technických řešení zdrojů s kombinovanou výrobou elektřiny a tepla

Cílem sborníku je seznámit nejširší laickou i odbornou veřejnost s problematikou kombinované výroby elektřiny a tepla, zvýšit tím celkové povědomí o této problematice a tím přispět k proklamovanému rozvoji KVET při eliminaci četných omylů a chyb, kterých se investoři často dopouštějí.
Rok vydání:  2006
Velikost:  0 kB
Zdroj:  ORTEP, s.r.o.
Stáhněte zde