Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Klimatologické údaje (do I. pol. 2001)

Publikace obsahuje vstupní podklady pro monitorování a vyhodnocování efektivnosti využívání energie. Cílem publikace je předložení objektivních klimatických údajů za rok 2000 a první pololetí roku 2001, umožňující kontrolu potřeby tepla. Je vhodná pro hodnocení demonstračních projektů a zpracování energetických auditů, pro monitorování a vyhodnocování účinnosti opatření ke snížení provozní energetické náročnosti budov, pro vyhodnocování
efektivnosti využívání energie a pro zpracování energetických pasportů budov.
Rok vydání:  2006
Velikost:  0 kB
Zdroj:  STÚ-E, a. s.
Stáhněte zde