Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Energeticky efektivní spotřebitelské systémy – účinný nástroj snižování skleníkových plynů

Publikace se zaměřuje na postupy a metody, které umožní věrohodnou kvantifikaci úspor energie na straně poptávky a tím verifikovat budoucí prognózu poptávky po energii. Jádrem jsou návrhy řešící kvantifikaci a měřitelnost úspor v průmyslových systémech, dobu působnosti těchto úspor , nákladovou náročnost a rizika realizace.
Rok vydání:  2006
Velikost:  1.5 MB
Stáhněte zde