Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Energetický podnik a budova 21 století

Energetická soustava je propojený systém. Na jeho začátku jsou mezinárodně propojené soustavy
s velkými systémovými elektrárnami (Temelín, uhelné elektrárny), na jeho konci pak objekt (dům,
sídliště, obchodní areál), který energii spotřebovává, částečně vyrábí a je schopen akumulovat
tepelnou a někdy i elektrickou nebo jinou energii (elektromobilitu apod.). V některých případech jsou
úspory nebo zapojení obnovitelných zdrojů energie u koncového spotřebitele realizovány tak, že
celkové soustavě škodí, zvyšují její energetickou náročnost a generují větší emise škodlivin a CO2.
Příkladem jsou polední konkurence jaderné a solární energie u nás nebo dotovaná biomasa
v konkurenci s větrnou a solární energií v Německu.
Rok vydání:  2017
Velikost:  2.2 MB
Stáhněte zde