Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Energetická účinnost v českých zemích za posledních 100 let

Publikace si neklade za cíl být odborným dílem. Je jí třeba chápat jako první krok na cestě k odborné studii, která by zpracovala historii energetické efektivity v českých zemích a doložila, že snaha o úsporu energie je kontinuální proces ovlivněný fyzikálními a ekonomických zákony, na který má významný vliv chování lidí, přináší své výsledky, ale má za stávajícího stavu poznání a úrovně techniky své nepřekročitelné hranice.

V publikaci jsou využívány dobové citace, které nejlépe dokumentují vývoj v názorech na problematiku snižování spotřeby energie v dané době a taky skutečnost, že se od počátku využití parního motoru nejednalo o věc opomíjenou.

„Počátek minulého století byl charakteristický obrovským rozvojem technického objevování, které zúročilo poznatky tehdejší podoby výzkumu a vývoje. Máme tak na co navazovat a věřím, že soudobý bouřlivý inovační vývoj bude stejně úspěšný, jako ten před sto lety,“ říká Vladimír Sochor, ředitel odboru energetické účinnosti a úspor MPO a dodává: „Za posledních sto let vlastně nedošlo k žádným zásadním objevům, které by rozhodujícím způsobem změnily podobu získávání a využití energie. Tehdejší princip přeměny energie pára-turbína-generátor dosáhl technické zralosti, ale v zásadě se nepřeměnil. Lze doložit, že ve 20. letech minulého století byl znám princip tepelného čerpadla a fotovoltaiky, diskutovalo se o využití energie vodních toků, větru, tepla hlubin a mořských vln, velká budoucnost se předvídala energii získané štěpením atomu, pořádaly se mezinárodní konference zaměřené na energetickou efektivitu. Ani v tom naše doba zatím nepřichází s ničím novým. Stále v energetice platí fyzikální zákony a ekonomická pravidla, výrazně se však změnily technické možnosti a úroveň poznání, což je příslibem. Podstata věcí je ovšem v chování lidí, což může umocnit zásadní objevy, od kterých lze očekávat, že změní nejen energetiku, ale celý svět“.

Klimatická změna se všemi důsledky je následkem rozvoje civilizace v uplynulých stoletích prakticky od počátku průmyslového využití parního stroje. Energetika, ekologie a ekonomika jsou velmi často „ve střetu“ místo v souladu. Dnes ve všech pádech skloňovaný „boj“ proti globálnímu oteplování není ve své podstatě ničím jiným, než snahou lidí čelit důsledkům, které sami způsobili a stále způsobují. Velmi podstatné je, aby si každý uvědomoval, nakolik je jeho životní styl energeticky náročný a zda je ochoten snížit svůj podíl na rostoucí zátěži naší planety, neboť platí, čím méně energie lidé spotřebují ve všech jejích podobách, tím méně energie je třeba vyrobit a tím méně je negativně ovlivněno životní prostředí. Začít teď hned u sebe doma i mimo domov, je hlavní možná cesta k potřebné změně
Rok vydání:  2019
Velikost:  8.9 MB
Zdroj:  MPO
Stáhněte zde