Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Jak postavit nebo renovovat dům …a udělat to napoprvé nejlepším možným způsobem

Všechny budovy, které musí plnit požadavky energetické náročnosti, bude od roku 2020 nezbytné stavět jako „budovy s téměř nulovou spotřebou, v souladu se zákonem o hospodaření energií.“ O této povinnosti koluje mnoho předsudků a dílčích informací a jedním z účelů této příručky je představit stavbu rodinného domu jako komplexní činnost, která v důsledku vždy vyhoví i tomuto legislativnímu požadavku. Pokud je cílem stavebníka postavit kvalitní dům, s kvalitním a zdravým vnitřním prostředím. Jako bonus může získat i vyšší míru energetické nezávislosti.

Důvodů pro zpracování této příručky je několik. Tím hlavním je skutečnost, že si obvykle stavíme nebo renovujeme jeden jediný rodinný dům za život a tak je naším zájmem si před zahájením stavby sehnat všechny podstatné informace. Na trhu existuje mnoho publikací a příruček o tom, jak postavit nebo renovovat dům a to do nejmenších podrobností. Tato naše příručka také na mnohé z nich odkazuje. Její výhodou by však mělo být, že obsahuje všechny zásadní informace a návody na jednom místě a to se zaměřením na optimalizaci budoucích provozních nákladů. Důraz je tak kladen zejména na energetickou efektivitu, která je také klíčem ke kvalitě stavby a ke komfortnímu bydlení.
Dalším z důvodů je požadavek Směrnice 2010/31/EU o energetické náročnosti budov, aby projektová dokumentace, potažmo novostavby všech budov nejpozději od 1. ledna 2020 splňovaly požadavek na budovu s téměř nulovou spotřebou energie (nZEB). Budovou s téměř nulovou spotřebou energie se rozumí budova s velmi nízkou energetickou náročností, jejíž spotřeba energie je ve značném rozsahu pokryta z obnovitelných zdrojů.
Výstavba rodinných domů navíc patří do oblasti dlouhodobého strategického rozhodování na individuální úrovni, která současně představuje významné finanční náklady, často zcela zásadní z pohledu rodinných rozpočtů.
Další výzvou, které aktuálně čelíme, je klimatická změna. V oblasti individuální výstavby se nás dotýká v několika svých projevech a to především v oblasti zásobování pitnou vodou a ve vyšším riziku přehřívání interiéru po stále delší část roku.
Také z těchto důvodů je vhodné věnovat se výběru místa pro stavbu domu a samotnému domu z více hledisek a v širších souvislostech.
Z jiného úhlu pohledu by tak tato příručka mimo jiné měla pomoci odpovědět na otázky:
 Proč a jak navrhovat domy v souladu s principy udržitelného rozvoje.
 Jaká je souvislost kvality bydlení a kvality života.
 Jak docílit soulad nových technologií a lidského faktoru.
Rok vydání:  2018
Velikost:  5 MB
Stáhněte zde