Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Identifikace a analýza bariér ve stavebních povolovacích procesech u energeticky úsporných a šetrných staveb

Tento dokument slouží jako souhrn poznatků z diskuzí s účastníky stavebních povolovacích procesů z řad projektantů, developerů, investorů a zástupců akademické sféry. Nabývání informací probíhalo v celém průběhu roku 2019. Zároveň je podkladem pro další přípravné procesy, jejichž záměrem je zajištění kvality, trvanlivosti, úspornosti a udržitelnosti ve výstavbě budov.
Rok vydání:  2019
Velikost:  2.6 MB
Stáhněte zde