Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Ekonomika využití šedé vody

Lidská civilizace čelí patrně jedné z největších klimatických krizi ve své historii. Jak velký je podíl lidské činnosti na tomto stavu není zatím zcela jisté, ale s určitostí se dá říci, že růst světové populace a nestřídmé konzumní chován k přírodním zdrojům a životnímu prostředí má zásadní vliv na její průběh.
Rok vydání:  2021
Velikost:  6.2 MB
Stáhněte zde