Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Kudy tudy na odpady

V úvodní kapitole je čtenář seznámen se změnami v „odpadově" legislativě České republiky, které vstoupily v platnost v roce 2021. Rok 2021 přinesl mnoho změn v odpadové legislativě včetně dvou nových zákonů - č. 541/2020 Sb. (zákon o odpadech) a č. 542/2020 Sb. (zákon o výrobcích s ukončenou životností (zpětný odběr). Aktualizovány byly rovněž prováděcí vyhlášky.
Rok vydání:  2021
Velikost:  17 MB
Stáhněte zde